• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Idéverkstan

Idéverkstan är ett unikt projekt som drivs av fritidspedagogen Maria Melander och Rigmor Strömberg som är förskollärare.

Verksamheten har varit igång sedan höstterminen 2013. Maria och Rigmor har fått uppdraget av barn-, kultur-, och utbildningsförvaltningen och nämnden att sprida ett entreprenöriellt förhållningssätt till barn och personal på skolor och fritidshem runt om i kommunen.

Idéverkstan har utarbetat ett koncept som handlar om att uppmuntra och bygga vidare på barnens kreativa förmågor ”ta-sig-församhet” samt att öppna upp fritidshem och skola mot världen utanför.

– Vi åker ut till skolor och fritidshem och träffar personal och barngrupper. Sedan får barngrupper också komma hit till vår "skrotverkstad" i vår lokal på Ådalsskolan och arbeta med kreativt skapande och problemlösning, säger Maria.

Det material som används är till största delen återbruk samt material som Idéverkstan får av företag och privatpersoner.

– Tillsammans med oss får barnen träna entreprenöriella förmågor såsom kreativitet, samarbete, problemlösning och fantasi, säger Maria.

– Vi pratar om "ta-sig-församhet" med barnen. I framtiden behöver vi kreativa unga som kan lösa problem och inte är rädda för att göra misstag och vågar tänka nytt och kan samarbeta, säger Rigmor.

På Idéverkstan tar man till vara på och utvecklar barnens kreativa förmågor.

– De förmågorna är viktiga för barnen såväl privat, som i skolan och i det framtida yrkeslivet. Det gäller för barn och unga att förbereda sig för yrken som inte ännu finns, säger Rigmor.

Idéverkstan har ett bra samarbete med näringslivet i kommunen.

– Vi har tillsammans med lågstadiet ett koncept där barnen får hjälpa företag att lösa verkliga problem, säger Maria.

– Vi tycker att det är viktigt när det är på riktigt, att det man gör på skola och fritidshem har ett värde för någon annan, säger Rigmor.

Idéverkstan har också ett mycket bra samarbete med Ådalsskolan. Gymnasieungdomarna handleder de yngre barnen i olika aktiviteter knuta till programmen.  

– Vi vill satsa extra på samverkan! Samverkan med företag i och utanför kommunen, med andra samhällsaktörer och mellan skolåldrarna avslutar Maria och Rigmor. I nuläget ligger fokus på lågstadiet, men vi jobbar också med mellan- och högstadiet.


Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Idéverkstan
Tel: 070-191 67 40
ideverkstan@kramfors.se

Besöksadress:            Limstagatan
872 30 Kramfors

Idéverkstan håller till i Ådalsskolans sal G11 med ingång mitt emot Ådalshallen.

Kontaktpersoner
Maria Melander
maria.melander2@kramfors.se
 
Rigmor Strömberg
rigmor.stromberg@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.