• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Nationella prov läsåret 2017/2018

Provperiod för de nationella proven i årskurs 3

De nationella proven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket. Provperioden gäller även sameskolan i årskurs 3 och specialskolan i årskurs 4.

De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Läsåret 2017/2018
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

12 mars - 18 maj 2018 (vecka 11-20)


Provdatum för de nationella proven i årskurs 6

De nationella proven i årskurs 6 består av delprov. Delproven genomförs antingen under en provperiod eller på bestämda provdatum.

Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6 samt specialskolan i årskurs 7.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

Läsåret 2017/2018
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna
45–50. 

Svenska, svenska som andra språk A
Vecka 45-50, 6 nov-15 dec 2017
60-80 min, helklass+30 min*/grupp om 3 elever

Svenska, svenska som andra språk B1+C1
Vecka 6, tid 6 feb 2018
80+70 min*

Svenska, svenska som andra språk B2+C2
Vecka 6, torsdag 8 feb 2018
80+ 60 min*

Matematik A
Vecka 45-50, 6 nov -15 dec 2017
Ca 30 min/grupp om 3-4 elever

Matematik B+C
Vecka 15, tisdag 10 apr 2018
Delprov B: 40-60 min* delprov C: 60-80 min*

Matematik D+E
Vecka 15, torsdag 12 apr 2018
Delprov D: 60-80 min*delprov E: 40-60 min*

Engelska A
Vecka 45-50, 6 nov -15 dec 2017
Ca 15 min per elevpar

Engelska B
Vecka 18, onsdag 2 maj 2018
70 + 45 min (reading resp. listening)

Engelska C
Vecka 18, fredag 4 maj 2018
45 min*

Provdatum för de nationella proven i årskurs 9

De nationella proven i årskurs 9 består av delprov. Delproven genomförs antingen under en provperiod eller på bestämda provdatum.

Proven ska genomföras på av Skolverket fastställda datum för att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för elever i förväg. Provdatumen gäller även för specialskolan i årskurs 10.

Proven är inte obligatoriska på språkintroduktionsprogram i gymnasieskolan, men skolan kan välja att använda proven som ett stöd för bedömning och betygssättning. Om proven används gäller de föreskrivna provdatumen.

 

Läsåret 2017/2018 

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna
45–50. 

Svenska, svenska som andraspråk A
Vecka 45-50, 6 nov- 15 dec 2017
110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

Svenska, svenska som andraspråk B
Vecka 11, tisdag 13 mars 2018
45-60 minuter+140 min*

Svenska, svenska som andraspråk C
Vecka 11, torsdag 15 mars 2018
200 min*

Biologi/ fysik/ kemi A1+A2+A3
Vecka 15, onsdag 11 april 2018
75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*

Biologi/ fysik/ kemi B
fr.o.m. vecka 11, icke tidsbunden
30+30 min*

Engelska A
Vecka 45-50, 6 nov- 15 dec 2017
15-25 min per elevpar

Engelska B
Vecka 17, tisdag 24 april 2018
90 + ca 50 min (reading resp. listening)

Engelska C
Vecka 17, torsdag 26 april 2018
80 min

Geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A
Vecka 16, onsdag 18 april 2018
120 min *

Geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B
Vecka 16, fredag 20 april  2018
120 min*

Matematik A
Vecka 45-50, 6 nov- 15 dec 2017
Ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)
 
Matematik B+C
Vecka 19, måndag 7 maj 2018
80 min

Matematik D
Vecka 19, onsdag 9 maj 2018
100 min

 

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.