• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languagesServicegaranti

Skollag, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje förskola och skola i Sverige måste uppnå. Våra servicegarantier anger vad barn och föräldrar kan förvänta sig av oss utöver det som lagar och förordningar redan reglerar. Garantierna utgår från samma målområden som läroplanen och anger konkreta, mätbara åtaganden.

Vi lovar att:


• Varje skola har regelbundna värdegrundsövningar som syftar till god självbild samt respekt och empati för andra.

• Elevers utveckling och lärande följs upp, dokumenteras och kommuniceras regelbundet med elever och vårdnadshavare.

• Varje skola har aktiva klassråd och elevråd, som ger eleverna möjlighet att påverka verksamheten.

• Fritidshemmen informerar regelbundet vårdnadshavarna om verksamhetens innehåll.

• Skolorna serverar näringsriktig mat och en strävan är att varje skola ska ha ett aktivt matråd.

Mer om Kramfors kommuns grundskolor

Målet för allt arbete i Kramfors kommuns skolor är att varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.

Skollag, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje skola i Sverige måste uppnå.

Läroplanen delar in uppdraget i fem målområden:

Normer och värden

Skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga och respekterade.

Utveckling och lärande

Alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Ansvar och inflytande 

Skolan ska ge alla elever möjlighet till ansvar och inflytande över sin skolgång.

Skola och hem

Skolan ska arbeta tillsammans med vårdnadshavarna för att gemensamt se till varje elevs bästa.

Övergång och samverkan

Skolan ska samverka med samhället omkring skolan, och samarbeta med andra skolformer vid elevernas övergångar.

Uppdaterad: 2019-11-25 Sidansvarig: Linda Dahlkvist

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.