13 november 2016
Barn & utbildning

Morgondagens skola i fokus

Hur kan dagens organisation av förskola, grundskola och fritidshem formas så att den passar morgondagens behov? Det ser vi över nu.

Under de senaste åren har antalet barn i våra förskolor, skolor och fritidshem varierat stort. Vi har gått från att ha för många verksamheter till att nu vara trångbodda.

Behovet av förskoleplatser har ökat parallellt med att kommunen fått medel i satsningen ”Färre barn i barngrupperna”. Just nu råder även en liten babyboom i kommunen samtidigt som asylansökningar beviljas. Även skolorna och fritidshemmen är fullbelagda.

Förberedda på alla eventualiteter
- Det är en positiv utveckling, men vi måste också vara medvetna om att pendeln kan svänga igen. BKU-nämnden har därför uppdragit förvaltningen att ta fram hållbara lösningar på lokaler och verksamheter, säger Thomas Näsholm (S), Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

Arbetet med detta krokar arm med ett liknande uppdrag som förvaltningen hade under hösten 2014. Vissa saker som beslutades då har genomförts, men nu är det dags för nya visioner.

Medborgardialog ett medel
Anki Johnson, som är biträdande förvaltningschef på förvaltningen berättar att arbetet syftar till att skapa trygga, hälsofrämjande och stimulerande lärmiljöer:
- Det är viktigt att alla parter som är inblandade i skolans värld får komma till tals. Vi har därför bjudit in föräldrar och övrig allmänhet till ett antal medborgardialoger.

Pedagoger bildar framtidsgrupp
Lärarkollegiet finns med genom den ”framtidsgrupp” som är formad av 20 pedagoger hämtade från olika skolformer och geografiska områden.

- Under rubriken ”Vad händer om vi byter perspektiv?” diskuteras olika frågor som kan leda till en hållbar organisation för 2020-talet, säger Anki Johnson.

Det gäller att se på frågan ur allas perspektiv – barnens, föräldrarnas, personalens. Framtidsgruppen diskuterar sådant som geografiska placering, inne- och utemiljö, lokalernas utformning, skolskjutsar, rekrytering, vikarier och mycket annat.

Ingen förändring planerad
Såväl politiker som tjänstemän är medvetna om att det kan skapa oro bland föräldrarna när de hör om framtidsarbetet. I dagsläget är dock ingen åtgärd eller förändring planerad.

- Vi vill vara ute i god tid och planera inför morgondagen. Genom att ta in berörda parter och tillsammans med dem vända och vrida på allt tror jag vi skapar en harmonisk verksamhet, avslutar Thomas Näsholm.

Uppdaterad: 2019-07-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson, biträdande förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.