08 december 2016
Barn & utbildning

Mötet om ny förskola

Behovet av förskoleplatser ökar och Kramfors kommun tittar på möjligheter för att bygga en ny förskola i Skarpåkersområdet.

Argumenten för placering av en ny förskola i Skarpåkersområdet är:

  • Närhet till Skarpåkerskolan – underlättar samverkan och övergång till förskoleklass/skola
  • Många ansökningar om förskoleplats till området
  • Det finns några tänkbara placeringar/tomter

Barn från andra delar av kommunen? På mötet undrade något om det är tänkt att barn från andra delar i kommunen ska placeras på en ny förskola.

- Så är det inte tänkt, svarade Anki Johnson, biträdande förvaltningschef. Ingen av förskolorna i andra delar av kommunen hotas med anledning av detta.  Om behovet av platser skulle minska, kommer vi i första hand att titta på enheterna i centrala Kramfors, och göra en kvalitetsbedömning utifrån lokaler och lärandemiljö.

Beror på detaljplanen
Det finns flera alternativa lösningar för placering. Beroende på hur detaljplanerna ser ut kan de förberedande processerna ta mer eller mindre tid. Fortast går det om man inte behöver ändra detaljplanen.

Bakgrunden till informationsmötet som hölls den 1 december är att Kramfors kommuns förskolor till största delen är fulla och att det finns en kö. Det är fler barn som börjar förskolan idag, än som slutar för att gå vidare till grundskolan.

Antalet barn som lämnar förskolan är färre än de som är födda 2015 och ännu inte börjat förskolan samt föds under 2016.

Mötet samlade knappt tjugo personer och inleddes med att Thomas Näsholm, Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande, hälsade välkommen.

Övriga medverkande på mötet var:
Anki Johnson, biträdande förvaltningschef
Sofie Wallblom, fastighetsamordnare
Matti Heino, fysisk planerare, Miljö- och byggförvaltningen

Se också powerpointpresentationen från mötet.Powerpoint


Uppdaterad: 2019-07-16 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson,
biträdande förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Sofie Wallblom, fastighetssamordnare, Samhällsavdelningen
0612-803 15
sofie.wallblom@kramfors.se

Matti Heino
fysisk planerare, Miljö- och byggförvaltningen
0612-803 61
matti.heino@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.