30 mars 2017
Barn & utbildning

BAS säger ja till sommarjobb hos föreningar

Efter att ha granskat kommunens uppdrag och funktion som arbetsgivare beslutade BAS-nämnden idag att de sommarjobb som erbjuds 16-17-åringar även fortsättningsvis får genomföras inom föreningslivet.

Arbetsmarknadsenheten, som ligger inom Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen, har i uppdrag att erbjuda gymnasieungdomar sommarjobb. Hittills har det varit självklart att man förutom egna arbeten samarbetar med kommunens föreningar och via dem hittar värdefulla jobb.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har dock rekommenderat kommunerna att undvika placeringar i föreningslivet på grund av frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet. Ansvaret för de unga ligger ju hos kommunen.

Väl inarbetade rutiner
- Det är ett väldigt viktigt påpekande, men vi känner oss trygga med de rutiner som finns hos oss kring arbetsmiljökontroll, kommunikation och arbetsuppgifter. Jag vet också att det sker regelbunden uppföljning för att se till att rutinerna efterlevs, säger Jonne Norlin (S), BAS-nämndens ordförande.

Infoträff och besök
Målgruppen som Arbetsmarknadsenheten placerar är ungdomar från årskurs 1 och 2 på gymnasiet, samt ungdomar från våra HVB-hem för ensamkommande barn och unga i särskolan.

- Vi är tydliga med vad våra ungdomar får och inte får göra. Varje sommar börjar vi med en informationsträff där vi till exempel går igenom Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö, berättar Jonne Norlin.
- Arbetsmarknadsenheten också gör regelbundna besök på arbetsplatserna, skyddsombuden likaså.

För att ytterligare sätta fokus på frågan gav BAS-nämnden sin förvaltning i uppdrag att hitta ännu fler sätt att säkerställa en god arbetsmiljö utifrån SKL:s rekommendation.

Annat beslut för 15-åringar
BAS-nämnden fattar ett annat beslut är Barn-, kultur- och utbildningsnämnden som för en tid sedan hade samma ärende uppe på bordet, men då gällande 15-åringar. Med barnens unga ålder i åtanke tog BKU-nämnden besluta om att enbart erbjuda sommarjobb i kommunal regi. Dock gav BKU-nämnden sin förvaltning i uppdrag att se över möjligheten att föreningar till sommaren 2018 ska kunna ansöka om att ha feriearbetare.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.