11 maj 2017
Barn & utbildning

Sommarjobb hos föreningar återupptas kanske

Från och med nästa år kan elever i årskurs 9 få sommarjobb via föreningar igen. I alla fall om BKU-nämnden följer sitt arbetsutskotts uppmaning. Föreningar kan då söka ekonomisk ersättning från kommunen och därefter skapa feriepraktik i egen regi.

I februari fattade Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslut om att endast erbjuda sommarjobb till niorna där kommunen själv står som huvudarbetsgivare. De jobb som går via föreningar, samfund och organisationer drogs in på rekommendation av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

- Beslutet togs för att vi som arbetsgivare ska kunna garantera ungdomarna trygghet och bra arbetsvillkor, säger BKU-nämndens ordförande Thomas Näsholm (S).
- Samtidigt kändes det fel att ta bort den möjlighet ungdomarna haft att få jobb via föreningarna. Vi gav därför förvaltningen i uppdrag att utreda om det fanns en annan möjlighet att administrera det hela.

Arbetsutskottet föreslår nämnden
Och det gjorde det. BKU-förvaltningens förslag om att föreningar ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd hos Kramfors kommun föll i god jord hos arbetsutskottets politiker, som sammanträdde 10 maj, och de föreslår nu nämnden att godkänna det.

Föreningarna får hela arbetsgivaransvaret
Enligt förvaltningens förslag blir föreningarna arbetsgivare fullt ut med allt ansvar det för med sig. I arbetsgivarrollen ingår till exempel att se till att det alltid finns handledare på. Arbetet ska alltid utföras utan risk för ohälsa och olycksfall.

E-tjänst ska förenkla
För att underlätta administrationen kring sommarjobb ska förvaltningen ta fram en e-tjänst, som föreningarna använder för att anmäla intresse för att ta emot feriepraktikanter. Tydlig information ska framgå i e-tjänsten vad som innebär med arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar. Förvaltningen skapar också ansökningsformulär för ungdomarna samt formulär för återkoppling efter praktikens slut.

- Frågan om feriepraktik tas upp vid nämndssammanträdet den 24 maj. Om förslaget går igenom börjar det gälla sommaren 2018, säger Thomas Näsholm.


Fotnot: Detta gäller alltså feriejobb för årskurs 9. De sommarjobb som erbjuds gymnasieeleverna har också varit uppe till diskussion. Det är dock BAS-nämnden som handhar dessa. Dess politiker beslutade i mars att fortsätta samarbetet med föreningarna. Där innebar SKL:s uppmaning alltså ingen skillnad.

Uppdaterad: 2019-07-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Tf förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.