14 augusti 2017
Barn & utbildning

Förskolan ska bli giftfri

Under hösten inleder vi processen med en giftfri förskola. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att minska kemikalier och ohälsosamma ämnen där våra minsta vistas.

Arbetet med en giftfri förskola har aktualiserats på grund av ett medborgarförslag som kom in i början av året. Kommunstyrelsen begärde då ett yttrande från BKU-nämnden, som vid sitt senaste sammanträde den 14 juni gav sin förvaltning i uppdrag att systematiskt utveckla arbetet.

- Det är viktigt att barnens vardag präglas av goda förhållanden, säger BKU-nämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Prioriterad verksamhet
Vi har därför beslutat att byta de madrasser som används vid vila. En sådan åtgärd ryms inte i den budget förskolorna har idag, men Thomas Näsholm säger att en lösning ska tas fram.

- Enligt det beslut som togs i fullmäktige i juni fick BKU-nämnden 1 miljon kronor till prioriterad verksamhet. Dessa ska även gå till arbetskläder för förskolepersonalen.

Arbete i flera steg
När första steget är gjort går processen vidare med att se över lekmaterial, textilier, städning och annat.
- När det gäller maten är 99 procent av allt kött svenskt och jag vet att kostenheten ständigt arbetar för att öka andelen ekologiska råvaror, berättar Thomas Näsholm.

Under hösten 2017 kommer att personalen i förskolorna att genomgå en fortbildning vid arbetsplatsträffar i samarbete med miljö- och byggkontoret.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Bitr. förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.