15 augusti 2017
Barn & utbildning

Ökat fokus på våldsutsatta barn

Hur identifierar man barn som utsätts för våld? Vilka tecken finns att ett barn ser sin förälder bli utsatt? Vad kan man göra för att förebygga och hjälpa? I juni antog BKU-nämnden en lokal handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer.

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens handlingsplan, som gäller 2017 till 2019, tar avstamp i den riktlinje som Kramfors kommun tidigare tagit fram för att hur man kan arbeta mot våld i nära relationer. Den lutar sig även mot Länsstyrelsen Västernorrlands länsstrategi i samma fråga.

- Att BKU har en egen handlingsplan känns väldigt bra. Det är viktigt att vi som förvaltning ökar vår kunskap och blir bättre på att förebygga och motverka våld i nära relation, säger BKU-nämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Handlingsplanens mål
Det övergripande målet är alltså att förebygga och minska våld. Detta ska bland annat ske genom att den personal som arbetar med barn har nödvändig kunskap och kompetens i frågan.

Samverkan mellan olika instanser, både internt och externt, ska förbättras.

Den som utsätts för våld, bevittnar våld eller utövar våld i nära relation ska uppmärksammas och erbjudas skydd, råd och stöd.

Vad menas med våld?
Handlingsplanen omfattar alla former våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Det kan handla om fysiskt och psykiskt våld, men även sexuellt, materiellt, ekonomiskt, socialt samt försummelse. Våld i nära relation inkluderar även hot som kan förekomma mellan närstående personer.

Aktivitetsplan
I handlingsplanen ingår ett batteri med aktiviteter. Dessa ska genomföras i förvaltningens alla verksamheter. Ansvariga är rektorer, förskolechefer och chefen för elevhälsan. Samordnare för våld i nära relation har också en viktig funktion.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Bitr. förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.