11 september 2017
Barn & utbildning

Stort intresse för gymnasiets digitalisering

Den 14 september gästas Ådalsskolan av ett 50-tal besökare från Umeå i norr till Göteborg i söder. Under studiedagen ska besökarna få veta mer om den digitaliseringsresa som skapat nationell uppmärksamhet.

Besökarna består av kommunalråd, rektorer, förvaltningschefer, skolutvecklare, näringsidkare och konsulter från såväl offentlig som privata skolhuvudmän.

Ådalsskolans leder förändringsarbetet
De besökare som tagit del av detta innehåll menar att läraryrket, rättssäkerheten och skolan som en professionell organisation kommer att genomgå en radikal förändring om tillämpning skulle ske på nationell nivå.

-Tyvärr har Sverige valt en decentraliserad modell för digitalisering av skolan. Då faller ansvaret på enskilda kommuner att skapa det som framtiden kräver, berättar Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan.

- Kramfors och Ådalsskolan fått unika förutsättningar att leda detta förändringsarbete.

Digitalisering kan skapa god hälsa
Att digitalisering ska ske med den psykosociala arbetsmiljön som infallsvinkel är något som är utmärkande för Ådalsskolans arbete.

-I en omvärld med lärarbrist och höga sjukskrivningstal i riket är nya lösningar inte bara önskvärda, utan nödvändiga. Det är här vi kan förebygga sjukskrivningskostnader och skapa hälsobefrämjande arbetsplatser, fortsätter Peyman.

Inbjuder till samarbete
Dagen ska avslutas med möjlighet för deltagarna att anmäla sitt intresse för samarbete. Genom gemensam plattform i skolan hoppas Ådalsskolan driva fram en standard för gränssnitt mellan olika skolsystem.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peyman Vahedi
Rektor
0612-69 21 69
peyman.vahedi@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.