27 september 2017
Barn & utbildning

Vi behöver skapa fler förskoleplatser

Barnkullarna växer i Kramfors kommun och det saknas förskoleplatser. Ett kärt besvär, menar BKU-nämnden och ger sin förvaltning i uppdrag att utreda hur fler platser ska kunna skapas.

Behovet av förskoleplatser har ökat i hela kommunen. I stort sett alla förskolor är idag fullbelagda och trots att flera nya avdelningar har öppnats finns det en kö. Vi vet också att det fötts barn som ännu inte placerats i kö.

Enligt en färsk beräkning kommer det att inför vårterminen saknas cirka 60 förskoleplatser. De största behoven ser ut att finnas i Ullånger, Nordingrå, Torrom och centrala Kramfors.

- Det är naturligtvis roligt att det finns så många barn i kommunen! Läget har ju länge varit det motsatta, att vi fått dra ned. Nu öppnar vi upp igen, säger Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Politisk uppmaning att jobba långsiktigt
Vid dagens nämndsmöte beslutades därför att låta förvaltningen på allvar se över behovet och komma med förslag till lösningar. Förslag till lösningar ska vara färdiga för beslut i december.

- Viktigt för oss är att arbetet och åtgärderna är långsiktiga. På BKU tar vi beslut som är hållbara över tid och som enkelt kan revideras om situationen så kräver.

Förädla befintliga system
Platser ska kunna tas fram genom till exempel samordningslösningar mellan ordinarie förskoleverksamhet och öppna asylförskolan på de platser de finns. I Kramfors har vi sedan en tid en väl fungerande femårsverksamhet, kanske finns möjlighet att skapa liknande lösning på andra ställen som i sin tur kan frigöra platser för yngre barn.

-På en del ställen är det enkelt att öppna en ny avdelning, eftersom lokaler och utrymme finns. På andra orter har vi en större utmaning att möta, men jag är säker på att idéer och lösningar kommer att arbetas fram, säger Thomas Näsholm.

Uppdaterad: 2017-10-16 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anki Johnson
Bitr. förvaltningschef BKU
0612-804 40 anki.johnson@kramfors.se

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.