• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages
25 oktober 2017
Barn & utbildning

Så får du fota och filma i våra skolor och förskolor

Är det OK om jag fotar mitt barn vid examen? Kan jag lägga ut filmen när hela klassen sjunger på Facebook? Frågorna kring film och foto i skolan är många. Idag tog BKU-nämnden beslut om en riktlinje som reglerar vad man får och inte får göra.

Idag är möjligheterna att filma och fota andra människor stora. Med bara några knapptryckningar publicerar vi dessutom våra alster på nolltid. Samtidigt ökar antalet människor som lever under skyddad identitet eller har andra skäl för att inte vilja bli publicerade offentligt.

Formalisering av tidigare beslut
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under en tid haft lösa bestämmelser om att fotografering av barn i våra skolor och förskolor endast är tillåten om föräldrar ger medgivande till det. Personuppgiftslagen (PUL) ligger som bas i det beslutet.

PUL-lagen kommer dock genom ett EU-direktiv att skärpas ytterligare i maj. Bilder likställs då med andra personuppgifter som till exempel personnummer och namn/adress.

- Det betyder att våra förskolor och skolor behöver rutiner och regler. Riktlinjerna ska vara ett stöd i den dagliga verksamheten, men också vid särskilda tillfällen som föreställningar och avslutningar, säger Thomas Näsholm (S), Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

Omsorg om den enskilde personen
Näsholm betonar att det inte handlar om att begränsa eller försvåra, utan riktlinjerna är tagna av omsorg om eleverna.
- Vi vet att det finns barn och familjer som lever under olika typer av hot. Dessa ska alltid kunna känna sig trygga i vår verksamhet.

Förskole- och grundskoleverksamhet

Förskolechef/rektor ansvarar för att information och kunskap om dessa frågor kontinuerligt och systematiskt tas upp med all personal och vårdnadshavare, liksom i enhetens arbete mot kränkande behandling.

 • Fotografering/filmning av det egna barnet är tillåtet.
 • Det är inte tillåtet med fotografering/filmning av andras barn varken individuellt eller i grupp om inte aktuell/a vårdnadshavare gett sitt tillstånd.
 • När media, till exempel tidningar eller TV, vill göra reportage och filma/ta bilder, ska vårdnadshavare alltid ge sitt tillstånd. Detta ska ske vid varje enskilt tillfälle.
 • Vid verksamhetens egen dokumentation, ska detta ske så att enskilda personer inte ska kunna identifieras, om inte tydliga medgivanden finns.

Gymnasieverksamhet

Rektor ansvarar för att information och kunskap om dessa frågor kontinuerligt och systematiskt tas upp med alla elever, personal och vårdnadshavare, liksom i enhetens arbete mot kränkande behandling.

 • Graden av skydd måste beaktas, bedömas och hanteras utifrån elevernas ålder och övriga förutsättningar.
 • När media, till exempel tidningar eller TV, vill göra reportage och filma/ta bilder, ska tydlig information delges med så god framförhållning som möjligt.
 • Vid verksamhetens egen dokumentation, ska detta ske så att enskilda personer inte ska kunna identifieras, om inte tydliga medgivanden finns.


Uppdaterad: 2020-01-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anki Johnson
Bit. förvaltningschef BKU
0612-804 40 anki.johnson@kramfors.se

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.