05 februari 2018
Barn & utbildning

Ungdomstorget har startat

Vid årsskiftet upphörde vårt projekt Tria, som fokuserat på att hjälpa ungdomar som varken går i skola eller har jobb. Nu tar vi vara på de erfarenheter som gjorts och lyfter in arbetssättet i ordinarie verksamhet. Ungdomstorget har sett dagens ljus!

Ungdomstorget riktar sig till åldersgruppen 16 till 24 år. För ungdomar upp till 20 år har kommunen enligt lag ett aktivitetsansvar, målgruppen upp till 24 år ingår i Arbetsmarknadsenhetens arbete.

– Ungdomstorget, som är en gemensam satsning från två förvaltningar, kommer formellt att ligga under BKU. Arbetet utförs dock tillsammans, berättar Thomas Näsholm (S) och Jonne Norlin (S), ordförande för Barn-, kultur- och utbildningsnämnden respektive Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden.

Thomas Näsholm och Jonne Norlin företräder var sin förvaltning.

Fortsätter arbeta proaktivt
Kramfors kommun fanns under ett tag med i de högsta topparna vad gäller ungdomsarbetslöshet i landet. Många åtgärder har gjorts och statistiken ser nu bättre ut.

– Det återstår dock en del arbete att göra. När det fattades beslut om att inte ansöka om ännu en projekt period för Tria, bestämdes det samtidigt att föra in arbetet i våra egna led igen, säger Jonne Norlin och Thomas Näsholm fyller i:
– Vi har länge arbetat med symtomen, alltså att hjälpa när saker redan gått fel. Nu vill vi också fokusera på förebyggande insatser.

Den enskilde ungdomen i centrum
Ungdomstorget körde igång vid årsskiftet. Än så länge är verksamheten i uppstartsskedet, men så mycket kan man säga att arbetet utgår från ungdomarnas egna behov. Upplägget för varje enskild individ kan därmed se olika ut. Självbild, mental och fysisk hälsa, hur man praktiskt går till väga för att skriva cv, söka jobb samt mycket mer ligger i fokus.Samverkan med andra myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är självklar.

Alla aktiviteter går ut på att stärka ungdomen, att få hen att hitta motivation till att återgå till studier,hitta en praktikplats eller söka jobb.

Totalt omfattar Ungdomstorget 3,5 tjänster, varav en är en nyanställd ungdomscoach.

Uppdaterad: 2018-02-06 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86 thomas.nasholm@
kramfors.se

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.