15 februari 2018
Barn & utbildning

Syv återgår till tidigare storlek

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) beslutade igår att låta verksamheten inom studie- och yrkesvägledningen (syv) återgå till tidigare storlek. Antalet tjänster för grundskola, gymnasieskola och särskola blir fem.

Studie- och yrkesvägledningen i vår kommun är sedan läsåret 2015/16 organiserad i ett gemensamt vägledningscentrum. När verksamheten startade fanns fyra studie- och yrkesvägsledare.

Under flyktingvågen kom dock många nya ungdomar till vår kommun, vilket skapade ett större behov av syv-tjänster. Kommunen fick extra finansiella medel av staten för att kunna möta detta och arbetsgruppen utökades med en tjänst.

Under 2016 och 2017 fanns det alltså fem syv-tjänster i budget. Verklighetens behov var dock större och ytterligare en studie- och yrkesvägledartjänst inrättades.

– Idag har antalet nyanlända barn och ungdomar minskat, liksom behoven. Det är därför naturligt att minska antalet tjänster till tidigare nivå igen, säger Thomas Näsholm (S), BKU-nämndens ordförande.

Utredning innan beslut
Förvaltningen har haft i uppdrag att utreda hur det skulle påverka skolorna och deras elever om en respektive två tjänster dras in.

– Vårt beslut igår om en tjänst mindre innebär att vi går tillbaka till hur organisationen såg ut tidigare. Det känns rätt att inte göra något förhastat, säger Thomas Näsholm.

– Genom det här beslutet bidrar vi till bättre balans i budgeten, men äventyrar ändå inte ungdomars rätt till vägledning för framtiden.

Uppdaterad: 2018-02-15 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@
kramfors.se

Ulrika Hurdén Förvaltningschef BKU 0612-804 00 ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.