11 juli 2018
Barn & utbildning

Läxhjälp ska erbjudas i grundskolan

Vid BKU-nämndens sammanträde den 27 juni beslutades att alla grundskolor ska erbjuda läxhjälp. Läxhjälpen kan ges under skoldagen, men det finns även möjlighet att arrangera den när undervisningen är slut för dagen med hänsyn till skolskjutsar.

Läxors betydelse samt vara eller inte vara har debatterats under många år. Kramfors kommun ser dock att det finns positiva förstärkningsvinster med att kunna repetera sådant som gåtts igenom under lektionerna.

Dialog ligger till grund för beslutet

I utredningen av ett medborgarförslag om läxfri skola har BKU-förvaltningen kartlagt hur läxor används på grundskolan i Kramfors kommun. Kartläggningen, som baserar sig på samtal med elever, föräldrar och pedagoger, visar att läxan har en stödjande funktion om den ges på ett riktigt sätt.

Läxan ska anpassas efter behov och förutsättningar

För att vara effektfull måste läxorna anpassas till varje enskild elevs behov. Läxor kan dock aldrig vara rättvisa, eftersom barns och ungdomars hemförhållanden ser olika ut. Ett faktum som skolan generellt sett behöver ta hänsyn till. Genom väl genomtänkta läxor anpassade efter personen i fråga kan skillnader överbryggas.

Varje enhet gör en egen plan

Varje skola inom Kramfors kommun ska arbeta fram en plan för läxhjälpen. Planen ska beskriva:

  • syftet med läxor
  • hur en gemensam planering av läxan på skolan ska se ut för att undvika tillfällen med många läxor samtidigt
  • hur läxhjälpen ska organiseras
  • hur diskussioner och analyser om läxor ska organiseras på skolan

BKU-nämndens mål är att skapa en skolmiljö där elever utvecklas, når målen i alla ämnen, är trygga och trivs samt har arbetsro.

Fotnot: BKU-nämnden står för Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Uppdaterad: 2019-07-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Chef för Barn-, kultur-, och utbildningsförvaltningen
ulrika.hurden@kramfors.s

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.