13 augusti 2018
Barn & utbildning

Rekordmånga elever till Ådalsskolan

Efter att den slutliga antagningen genomförts till höstens utbildningar, redovisar Ådalsskolan det största antalet elever som tas emot i årskurs ett på över ett decennium.

– Det är givetvis väldigt roligt att så många vill studera hos oss. I samtalen märks också att eleverna siktat in sig på ett särskilt program eller flyttar till orten för att studera på vår skola, säger Peyman Vahedi, rektor på nationella programmen på Ådalsskolan.

Samtliga program fyller sina grupper och för 8 av 14 program har antalet platser fått utökas för att kunna ta emot fler än 200 elever i årskurs 1.

– Vi vet att elevernas förstahandsval är viktigt och vill undvika program- och skolbyte eftersom det kan försämra möjligheterna att ta examen. Därför gör vi vårt yttersta för att ta emot eleverna i pedagogiskt hanterbara grupper, förklarar Peyman.

Nyanlända på väg till nationella programmen

Utöver fler sökande till nationella programmen har också många nyanlända ungdomar nu tagit sig igenom skolsystemet upp till gymnasiet. Det ger nya möjligheter men också utmaningar.

– Vi får större dynamik i grupperna och ökad motivation. Utmaningarna ligger i bristande språkkunskaper, i exempelvis det det engelska språket. Det kan innebära svårigheter att ta examen inom 3 år, förklarar Peyman.

Stöd och hjälp i studierna

Just nu byggs den nya stödformen upp för att möta det ökade behovet av stöd och hjälp. En särskilt anpassad lokal med schemalagd bemanning är under uppbyggnad för att kunna erbjuda kontinuerligt stöd i förebyggande syfte. Eleverna ska inte hamna efter innan de får hjälp.

– Vårt sätt att organisera vårt stöd till eleverna har varit en framgångsfaktor för den måluppfyllelse vi kunnat visa senaste åren. Det finns skäl att fortsätta bygga vidare utifrån behovsbilden som förändras, fortsätter Peyman.

Ökat elevantal skapar utmaningar

Nationell statistik visar att 51% av eleverna stannar i hemkommunens gymnasieskolor. Ådalsskolan har sedan 2011 ökat den siffran till senaste mätningens mycket höga 76%. Det stora elevantalet skapar också utmaningar för organisationen att hantera.

– Vi måste ständigt kämpa för att skapa en modern och digital organisation som är till för eleverna. Allt som vi och våra stödenheter hos huvudmannen gör ska riktas mot eleverna och vårdnadshavarna. Slappnar vi av så tappar vi fokus och tror att vi är till för oss själva, avslutar Peyman.

Läs mer

Ådalsskolan

Uppdaterad: 2020-01-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan
0612-69 21 69

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.