06 december 2018
Barn & utbildning

Ny lärlingsutbildning vid Ådalsskolan från hösten 2019

Vid Barn-, kultur- och utbildningsnämndens sammanträde togs igår två beslut som rör vår gymnasieverksamhet. Positivt för Kramfors kommun är att Ådalsskolan utökas med lärlingsutbildning vid Bygg- och anläggningsprogrammet från höstterminen 2019.

Västernorrlands kommuner har ett samverkansavtal för länets gymnasieskolor. Inom ramen för samverkan diskuteras varje år vilka och hur många utbildningar respektive kommun ska arrangera. Omfattningen av utbildningar bestäms i relation till förväntad efterfrågan på arbetsmarknaden.

Program som ska möta marknadens behov

Kramfors kommun har via kontakter med det lokala näringslivet fått insikt om att det råder brist på hantverkare. När företagare i branschen har anordnat en hantverksmässa för högstadieungdomar, har vi funnits med som operativt stöd. Mässan är tänkt som en katalystator för att locka fler unga att söka sig utbildningar med inriktningar som byggnad, måleri, plåtslageri och så vidare.

– Vi är därför glada att från och med höstterminen 2019 kunna erbjuda lärlingsutbildningsplatser vid ett för oss nytt program, säger BKU-nämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

De två platserna vid Bygg- och anläggningsprogrammet har inriktning mot husbyggnad och måleri.

Räddningsgymnasiet jobbar för ökat elevantal

I årets samtal kring Kramfors kommun har deltagarna i samverkansgruppen även analyserat Räddningsgymnasiets situation. Sedan gymnasieskolan på Sandö tappade sitt riksintag har intresset för utbildningen minskat.

För att mildra det ekonomiska underskott man dras med behöver minst 25 elever söka till årskurs ett i första sökomgången (februari). Totalantalet på Räddningsgymnasiet bör vara 63 elever.

Skolan genomför därför nu en marknadsföringskampanj för att öka elevantalet. Tankar finns även på att skicka in en ansökan om riksintag.

– Vi hoppas på en positiv utveckling. Det slutliga avgörandet för om det blir något intag av ettor eller ej, tar nämnden i februari, säger ordförande Thomas Näsholm (S).

Uppdaterad: 2018-12-13 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Förvaltningschef BKU
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.