02 januari 2019
Barn & utbildning

Riktlinje för digitalisering i skolan

Kramfors kommun strävar ständigt efter att skapa en modern miljö för undervisning och lärande. I en digital tid innebär det att även skolvärlden digitaliseras. Bildningsnämnden fattade därför i december beslut om en riktlinje för digitalisering.

Strategin omfattar förskola, föreskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och gymnasiet och sträcker sig från 2019 till 2022.

Målsättningen är att alla barn och ungdomar hos oss ska kunna använda sig av digital teknik som källa till sin egen utveckling. Genom den ska de ta till sig ny kunskap, lösa problem och omsätta idéer i handling. Att förhålla sig kritiskt till information är också en viktig punkt.

Digital teknik underlättar även för pedagoger att till exempel ha kontakt med vårdnadshavare, sköta administrativa sysslor och planera.

Till grund för riktlinjen ligger de nationella läroplanerna, som reviderades 2018, samt den nationella digitaliseringsstrategin. Kramfors kommuns riktlinje konkretiserar i sin tur hur förvaltningen kan arbeta i den dagliga verksamheten samt vilka baskunskaper som skolledare, pedagoger och elever förväntas ha.

Riktlinjerna för skolans digitalisering antogs av dåvarande BKU-nämnden, nu bildningsnämnden, den 5 december 2018.

Läs mer:

Riktlinjer för digitalisering 2019-2022PDF

Uppdaterad: 2019-10-21 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.