Programansvarige Lars Hellström höll i rundturen.

20 december 2019
Barn & utbildning

Fordons­programmets nya
lokaler invigdes idag

I närvaro av branschföreträdare, politiker och tjänstepersoner invigde Fordonsprogrammet på Ådalsskolan idag sina nya lokaler.

Stor omorganisation

I oktober 2016 tillstyrkte bildningsnämnden (dåvarande Barn-, kultur- och utbildningsnämnden) att Industriprogrammets före detta lokaler på Ådalsskolan skulle byggas om för Fordonsprogrammet. Efter att kommunstyrelsen givit startbesked i november 2016 har ett omfattande arbete genomförts för att möjliggöra dagens händelse.

Ekonomiska och pedagogiska fördelar

Under 2013-2014 framkom behovet av en sammanhållen gymnasieskola. En kartläggning av kommande investeringar i de gamla lokalerna visade på tydliga möjligheter till samordningsvinster och minskade kostnader för skolan att flytta från lokalerna på Vallen till Ådalsskolan.

Lärarnas undervisning, minskat behov av transporter för eleverna under skoldagen och effektivare stödorganisation har varit viktiga argument för förändringen.

– Idag har vi 30 elever på programmet varav 11 kommer från andra kommuner. Det betyder över två miljoner kronor till Kramfors kommun med externa medel bara detta år för att vi ska utbilda eleverna i toppmodern verkstad, säger Peyman Vahedi, rektor på Fordonsprogrammet.

Ådalsskolans rektor Peyman Vahedi är stolt över Fordonsprogrammets verksamhet.

Positiv bransch i utveckling

Fordonsbranschen har genom sin samverkan med skolan stöttat processen och varit drivande i att en modern utbildning ska matcha den förändring som sker i omvärlden.

– Ska vi kunna erbjuda branschen kompetens på orten och behålla arbetstillfällen krävs det att programmet finns på skolan. Det ger såväl hemkommunens som länets övriga kommuners elever möjligheten att utbilda sig till en efterfrågad plats på arbetsmarknaden, fortsätter Peyman Vahedi.

Ökat intresse från årskurs nio

Vid anmälningar till Ådalsmässan, det forum där elever i årskurs nio får information inför sitt gymnasieval, märktes ett ökat intresse för Fordonsprogrammet. Hela 69 elever från kommunens egna högstadieskolor hade anmält sig till programmet för mer information. Varje år antas 12 elever till programmet.

Bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S) invigningstalade.

– Vi var haft konkurrens om platserna senaste fem åren och med fler elever från andra kommuner som söker till oss lär konkurrensen öka även framöver. Rådet är att plugga hårt på högstadiet så att du kommer in på programmet du är intresserad av, berättar Thomas Näsholm (S), ordförande för bildningsnämnden.

På bilden syns Ådalsskolans rektor Peyman Vahedi, bildningsförvaltningens chef Ulrika Hurdén, bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S) samt lärarna Jens Söderlund, Mats Näsholm och Lars Hellström (programansvarig).

Uppdaterad: 2019-12-20 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peyman Vahedi
Rektor
0612-69 21 69
peyman.vahedi@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.