24 februari 2020

Medgivande till vaccination digitaliseras

Det administrativa arbete som skolsköterskorna har för att samla in medgivanden inför elevvaccinationer håller på att förändras. Med hjälp av en ny e-tjänst och en robot som automatiserar insamlingen lättas bördan och tid kan läggas på eleverna.

– Det känns otroligt roligt att få vara med i den kreativa process som lett fram till e-tjänsten och automatiseringen. Vi kommer att ha stor nytta av detta, säger skolsköterskorna Marie Fällmer och Lisa Karlsson, som har sina tjänster på Skarpåkersskolan, Grämestaskolan och Ådalsskolan.

Medgivande till vaccination

Den e-tjänst som Marie och Lisa talar om heter ”Medgivande till vaccination” och innebär att föräldrarna gör medgivandet digitalt istället för på blankett. Arbetet med att ta fram e-tjänsten och robotiseringen har skett inom ramen för utvecklingsprojektet eSamverkan, där Kramfors kommun ingår.

– Kramfors blev tillsammans med Timrå kommun utvald att ta fram en digital lösning, som ska bidra till ökad elevhälsa och minskad administration, berättar Kramfors kommuns webb- och etjänsteutvecklare Katarina Lundholm.

– Under nästan två år har vi arbetat fram en produkt vi är nöjda med. Redan innan den är släppt på marknaden märker vi glädjande nog av ett stort intresse bland andra kommuner.

Katarina Lundholm, Marie Fällmer och Lisa Karlsson

Vårdnadshavarna i fokus

Förutom att vara en tjänst som förbättrar skolsköterskornas arbetsmiljö och elevernas hälsa är ett av målen att barnens underlätta för vårdnadshavarna att lämna sina medgivanden. De ska också känna sig bekväma med att använda e-tjänsten.

– En viktig del i tjänstedesignen har därför varit att intervjua föräldrar för att ta del av deras åsikter, reflektioner och önskemål, säger Lisa Karlsson.

Testkörning gav ett positivt utfall

Majoriteten av vårdnadshavarna är positiva till de vaccinationer som utförs och förtroendet för skolsköterskorna är stort. Att gå från att signera genom underskrift i bläck till att göra det digitalt med sin e-legitimation möter inte heller något motstånd.

– Alla skolor i kommunen har provat att använda e-tjänsten och vår bild är att det har gått bra. Positivt är att separerade par till skillnad från pappersblanketten kan godkänna på var sitt håll, berättar Marie Fällmer.

Båda vårdnadshavarna måste dock signera för att vaccinationen ska utföras. Om den ene vårdnadshavaren svarar ja och den andre över huvud taget inte svarar registreras ingenting i systemet.

Vid testkörningen gick inbjudan till medgivande ut genom e-post och veckobrev; ambitionen är att detta ska se via sms i framtiden. 

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Fredrik Östlund
Elevhälsochef
0612-803 19
fredrik.ostlund@kramfors.se

Katarina Lundholm
Webb- och etjänsteutvecklare
0612-801 33
katarina.lundholm@
kramfors.se