18 mars 2020
Barn & utbildning

Paus för barn som går i
allmän förskola 15 timmar

Från och med måndag 23 mars får barn som går i allmän förskola 15 timmar per vecka, inklusive de familjer som har vårdnadshavare som är föräldralediga, sin placering pausad. Man ska alltså hålla sitt barn hemma.

Förskolan i Kramfors har annars öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Verksamheterna har skärpt hygienrutinerna och prioriterar utevistelse så långt det är möjligt.

Ambitionen är att ha alla förskolor igång, så långt det är möjligt, i första hand för de familjer som arbetar.

– Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan andra beslut behöva tas. Att pausa den allmänna förskolan är ett sådant, säger Anki Johnson, verksamhetschef för Kramfors kommuns förskolor.

Bra saker att tänka på:

  • Vid sjukdom eller sjukdomstecken, stanna hemma.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Barn 1-5 år är inte skolpliktiga. Vill och kan man ha sitt barn hemma är det helt okej.


Coronavirus och covid-19

På vår samlingssida kan du som medborgare läsa om hur Kramfors kommun förhåller sig till och hanterar det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Informationen uppdateras fortlöpande.

kramfors.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2020-03-19 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anki Johnson,
Verksamhetschef förskola
Bildningsförvaltningen
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.