13 augusti 2020
Barn & utbildning

Information om skolstarten

Kramfors kommuns förskolor, grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor, kulturskola och vuxenutbildning börjar inom kort. Här kan du som elev eller vårdnadshavare läsa vad som gäller.

Höstterminen inleds med den mesta av undervisningen på plats – men vi har beredskap för olika scenarier som kan hända. Vi gör anpassningar och vidtar åtgärder för att kunna hålla avstånd och därmed minska risken för smittspridning, till exempel i samband med lunch.

På grund av bristande busstillgång är det inte möjligt att sätta in fler skolskjutsar, vilket innebär att det på vissa turer kan upplevas som trångt. Vi uppmanar därför alla att fortsätta med goda hygienrutiner och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Gå och cykla så långt det är möjligt.

Förskola

Förskolorna är öppna som vanligt från måndag 3 augusti. Vid frågor, kontakta respektive förskola. Information läggs även ut via Tempus.

Grundskola och fritidshem

Kommunens grundskolor startar den 20 augusti. Fritidshemmen är öppna som vanligt. Mer detaljerad information publiceras i It´s Learning.

Grundsärskola

Grundsärskolan börjar sin verksamhet den 20 augusti. Detaljerad information ges av mentorerna, frågor kan även ställas till rektor Kajsa Forsgren.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Kommunens gymnasie- och gymnasiesärskolor kommer att ha undervisning i skolornas lokaler från skolstart (21-24 augusti). Efter genomförd skolstart kommer respektive program att i dialog med eleverna planera för läsårets undervisningsformer. Eleverna ombeds hålla koll på digitala kanaler och ha tät kommunikation med studiehandledaren.

Mer information om tider och annat(Ådalsskolan)

Kulturskola

Kulturskolan startar sin klassundervisning i samband med att grundskolorna kör igång. Den enskilda undervisningen planeras just nu och de som ansökt om sådan blir kontaktade framöver.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Kramfors fortsätter att undervisa sina studenter på distans. Vissa utbildningar kan ha praktiska moment, prov, redovisningar och stödinsatser på plats, anpassade efter situationen och i mindre grupper. Beslut om detta tas av utbildningsanordnarna tillsammans med rektor, som följer ansvariga myndigheternas rekommendationer.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan kommer att mixa utbildning på plats i skolans lokaler och via digitala media. Skolledningen har vidtagit åtgärder för att minska smittrisken, till exempel delat på klasser och glesat ut arbetsplatserna i undervisningssalarna. Utbildningsanordnaren erbjuder även, så långt det är möjligt, genomgångar och föreläsningar via länk.

Mer information om tider och annatlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2020-08-19 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.