05 juli 2021

Högsta betyg för Yrkeshögskolan Höga Kusten

Mycket hög kvalitet! Det fina betyget får Yrkeshögskolan Höga Kusten för sin utbildning Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog i Kramfors. För granskningen står Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Så klart är jag stolt och glad när vi får det här fina betyget från vår myndighet. Vi på Yrkeshögskolan Höga Kusten arbetar hårt med kvalitetssäkring i våra utbildningar för att ge studerande bästa möjliga förutsättningar att studera och klara utbildningarna, säger Agneta Fredriksson, enhetschef för Yrkeshögskolan Höga Kusten.

Många positiva parametrar
Myndigheten för yrkeshögskolan anger i sin bedömning att Yrkeshögskolan Höga Kusten uppvisar stort engagemang och har mycket god kunskap om det kompetensbehov som finns inom yrkesområdet. Utbildningen präglas av en god variation av teori, färdighetsträning och reflektion. Även det pedagogiska ledarskapet samt det faktum att lärarkåren har bra yrkeskunnighet lyfts upp.

Andra saker som bedömts är hur Yrkeshögskolan HK arbetar med LIA-arbetsplatser (praktik) och att det finns ett väl fungerande system för kvalitetsarbetet. Värdegrundsarbetet som utgår från mångfald, likabehandling och jämställdhet mellan könen är också utmärkt.

En stor andel tar examen och får jobb
En stor fjäder i hatten för Yrkeshögskolan HK är att så många söker utbildningen och att en relativt hög andel studerande tar examen. Sex månader efter utbildningens slut har de flesta examinerade fått jobb.

– Jag vill rikta ett stort till vår utbildningsledare och alla lärare i utbildningen till psykiatrispecialiserade undersköterska/vårdare. De får ta åt sig den största äran av betyget i kvalitetsgranskningen, men också övriga administrationen på Campus Kramfors, som alla är involverade och delaktiga i det systematiska kvalitetsarbete vi utför, säger Agnetha Fredriksson.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Agneta Fredriksson
Enhetschef
Yrkeshögskolan Höga Kusten
agneta.fredriksson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.