08 december 2021

Kramfors kommun har länets bästa vaccinationstäckning i grundskolan

När smittspridningen åter ökar och regeringen aviserar nya försiktighetsåtgärder är vi glada över att vaccineringen av barn och ungdomar mot covid-19 i Kramfors kommun går bra. I gruppen 12-15-åringar ligger vi bäst till i Västernorrland.

– 63 procent av 12-15-åringarna i vår kommun är vaccinerade med dos 1, vilket är väldigt glädjande. Snittet i länet är 29 procent, säger skolchef Ulrika Hurdén.

Taktiskt drag skyndar på hanteringen
Orsaken till att fler i den ålderskategorin fått sin första dos i Kramfors jämfört med övriga kommuner beror inte på att intresset för att vaccinera sig är högre här. Nej, det hela handlar om ett taktiskt och smart arbetssätt.

När Region Västernorrland, som utfört vaccineringarna, skickade ut information till vårdnadshavare var instruktionen att de skulle lämna in den ifyllda samtyckesblanketten och hälsodeklarationen till respektive skola.

Kramfors kommun tog tidigt beslut om att samla in dokumenten innan själva vaccineringstillfället för att säkerställa att dessa var kompletta. Regionens vaccinationssamordnare har ringt runt till vårdnadshavare i de fall det saknats uppgifter.

Elevhälsochefen berömmer
Kramfors kommuns elevhälsochef har Fredrik Östlund är imponerad och glad över det som gjorts ute ute i skolorna.

– Jag vill verkligen framhålla rektorerna och övrig personal för det arbete de lagt ner, med kort varsel, för att göra det praktiskt genomförbart att utföra vaccinationerna i skolan, säger Fredrik.

– Jag vet också att Regionen är mycket nöjd med hur samverkan med de olika skolorna fungerat.

Gymnasiet tog ledartröjan
I ålderskategorin 16-17 år har 77 procent av Kramforsungdomarna fått dos 1 och 70 procent har även fått sin andra dos.

– Ådalsskolan var det första gymnasiet att erbjuda vaccinering på skolan, vilket var ett mycket framsynt och pedagogiskt drag.

Riktad information mot elever med annat modersmål
Ulrika Hurdén berättar också att Kramfors kommun tillsammans med Region Västernorrland genomfört en lyckosam informationsinsats för de som studerar SFI (Svenska för invandrare) på Vallen.

– Det absolut bästa sättet att skydda sig mot covid-19 är att vaccinera sig. För att öka tryggheten ytterligare kommer våra skolor dock att ta till försiktighetsåtgärder för olika event och utföra till exempel luciatåg i mindre sammanhang och kanske till och med digitalt.

Fotnot:
Vaccineringen av 12-15-åringar kommer att återupptas med dos 2 efter jullovet. Då erbjuds även de som fyllt 12 år de sista veckorna av året samt de som var sjuka eller inte tackade ja till dos 1 en chans att vaccinera sig.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.