12 maj 2022

Satsning för att stärka grundskolans rektorer

En likvärdig skola där kunskap står i fokus och alla trivs och utvecklas. För att nå det målet krävs en robust bas av skolledare. Kramfors kommun gör därför en satsning för att stärka grundskolans rektorer.

– Efter det att rektorerna tidigare i år aviserade att deras arbetssituation är tuff har vi haft samtal med varje enskild rektor. Samtalen bekräftar att arbetsbördan är stor och tiden för återhämtning liten, berättar Stefan Karlstedt, verksamhetschef för grundskolan.

– Om allt går som planerat kommer vi att utöka antalet biträdande rektorer på sex skolor. Totalt omfattar det tre heltidstjänster.

De förändringar Stefan Karlstedt berättar om är:

Gudmundråskolan
Har idag en rektor och en biträdande rektor. Båda på heltid.
Förslaget är att tillsätta ytterligare en biträdande rektor på heltid.

Kramforsskolan
Har idag en rektor på heltid.
Förslaget är att utöka rektorstjänsten med en biträdande rektor på heltid.

Bollstaskolan och Nylandsskolan
Har idag en rektor på heltid.
Förslaget är att utöka rektorstjänsten med en biträdande rektor på halvtid.

Grämestaskolan och Skarpåkerskolan
Har idag en rektor på heltid.
Förslaget är att utöka rektorstjänsten med en biträdande rektor på halvtid.

– Vi tar allvarligt på rektorernas upplevda situation och vill göra allt för att förbättra den. Förslaget, som tagits fram i samverkan med rektorerna, ska behandlas av de fackliga organisationerna innan vi trycker på startknappen, säger Stefan Karlstedt.

Fortsättning på tidigare arbete
Att satsa på rektorerna är en del i ett arbete som tidigare gjorts för att öka antalet vuxna i skolan. Regeringen tillsatte för några år sedan statsbidraget Likvärdig skola, som ska leda till att alla elever i Sverige får tillgång till en utbildning som är jämlik på alla fronter.

Kramfors kommuns 16 miljoner kronor från statsbidraget har lett fram till att vi under en period av fyra år ökat antalet vuxna i grundskolan med 25 personer.

– Att vara rektor är en utmanande roll då man både har det statliga och det kommunala perspektivet att ta hänsyn till. Vi har behov av ett kraftfullt och engagerat ledarskap, därför gör vi denna åtgärd.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Stefan Karlstedt
Verksamhetschef grundskola
Bildningsförvaltningen
0612-804 91
stefan.karlstedt@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.