• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Individuella programmet

Lokalitet: Ådalsskolan

Du börjar på den nivå du befinner dig. Du har möjlighet att få undervisning i gymnasiesärskolans ämnesområden och i gymnasiesärskolans nationella kurser.

I vår verkstad på Ådalsskolan deltar du i olika snickeriuppdrag. Det är, bland annat, uppdrag till skolan och föreningar. Vi har byggt bänkar, friggebodar mm. Vi har en vedhörna där vi klyver och förpackar brasved.

I vår lokal på Johannesgatan har vi undervisning och träning i fastighetsskötsel och allservice. Vi får uppdrag av Krambo och av hyresgäster. Det kan vara att underhålla miljöer i allmänna områden och lokaler. Till exempel lampbyten, sanda, skotta snö mm. Ibland hjälper vi hyresgäster med enkla uppdrag.

Motion, musik och boendeträning är viktiga delar i vår verksamhet.

Skolan ska stärka ditt självförtroende, utveckla och stärka dina förmågor. Vi ska förmedla en positiv syn på livet. Allt för att du ska möta ditt vuxenliv på bästa sätt!

Lokalitet: Magistern

På vårt individuella program går elever med grav till måttlig mental funktionsnedsättning. Vårt främsta uppdrag är att ge eleverna verktyg för att kunna klara vuxenlivet och bli så självständig som möjligt, utifrån egen förmåga.

För oss är elevernas kommunikation en viktig ledstjärna. Vi jobbar därför mycket med olika former av social utåtriktad träning. Exempel på detta kan vara att handla, ha stadsträning (hitta i närmiljön) samt delta i olika kulturella aktiviteter.

Det är inte bara vi i skolan som skall förstå eleverna i deras kommunikation, vår utmaning är att se till att de även kan göra sig förstådd ute i samhället.

För oss är hälsa och motion viktigt. Vi tränar regelbundet och erbjuder våra elever ett "smörgåsbord" av olika fysiska aktiviteter. Under de sista åren erbjuder vi riktad praktik mot Daglig Verksamhet. Detta för att i lugn takt kunna träna in eleven på sin framtida arbetsplats.

Vi erbjuder även eleverna korttidstillsyn, "eftis" före och efter skolan.


Uppdaterad: 2019-03-14 Sidansvarig: Krister Åkerlund

Kontakt

Rektor gymnasiesärskolans individuella program
Kajsa Forsgren
Tel: 0612-803 39
kajsa.forsgren@kramfors.se   

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.