Renhållningsavgifter

Den totala avgiften för sophämtning i Kramfors kommun består av grundavgift, hämtavgift och viktavgift.

Alla avgifter som redovisas på denna sida presenteras inklusive moms.

Tabeller för renhållningsavgifter från 1 januari 2023

Exempel på kostnader för typhushållet

Det typiska hushållet i Kramfors är en villa med 190 liters sopkärl med soptömning var 14:e dag, det vill säga 26 tömningar per år. Statistiken visar att detta typiska hushåll har 15 kilo avfall i sin tunna vid varje tömning.

För detta hushåll ser kostnaderna ut som följande:

Grundavgift 796 kronor per år

Hämtavgift 506 kronor per år

Viktavgift 1 365 kronor per år (3,50 kronor/kilo)

Bor du i lägenhet så är kostnaderna för renhållning inräknade i din hyra eller avgift till föreningen.

 

Ökad källsortering medför minskade kostnader

Visste du att nästan 30 procent av soptunnans innehåll i det typiska hushållet består av matavfall och att nästan 35 procent består av förpackningsmaterial? Det betyder att om du blir bättre på att minska matsvinnet och källsortera dina sopor så kan du sänka dina kostnader för sophämtning. Även du som bor i lägenhet kan påverkas av höjda eller sänkta månadsavgifter till följd av kostnaderna för renhållning.

På sidan för att Minska avfallet som du finner bland Relaterade länkar får du handfasta tips och inspiration på hur du kan handla, äta och planera för detta. För tips om hur du sorterar rätt kan du också följa länkarna i menyn för Relaterade länkar på denna sida.


Förändrade hämtningsintervaller och kärlstorlekar


Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström