Renhållningsavgifter

Den totala avgiften för sophämtning i Kramfors kommun består av grundavgift, hämtavgift och viktavgift.

Alla avgifter som redovisas på denna sida presenteras inklusive moms.

Tabeller för renhållningsavgifter

 


En- och tvåfamiljshus


676 kr/fastighet och år

Flerfamiljshus / kommersiella fastigheter

405 kr/ lägenhet alt. lokal och år

Fritidshus med hämtning var 14:e dag 1 maj - 30 september

338 kr/fritidshus och år
Hämtningsintervall

Kärl 130 liter

Kärl 190 liter

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

Hämtning vid bostadshus

Var 8:e vecka

160

230

440

-

Var 4:e vecka

225

320

600

-

Var 14:e dag

320

460

885

1520

1 gång/vecka

640

920

1770

3040

2 gånger/vecka

-

1840

3540

6080

1 gång/kvartal

120

175

-

-

Tillägg för hämtning 1,6-50 m / 14:e dag

320

345

690

925


Sommarhämtning vid fritidshus

Var 14:e dag

175

220

550

870

1 gång/vecka

350

440

1100

1740

Tillägg för hämtning 1,6-50 m / 14:e dag

255

315

350

445


Hämtningsintervall

container 4 m³

container 6 m³

container 8 m³

liftdumper 8 m³

Var 14:e dag

10 440

12 000

13 560

25 920

1 gång/vecka

16 660

18 515

20 360

46 080

2 gånger/vecka

29 110

31 540

33 955

86 400

Viktavgift, kronor per kilo

Viktavgift för hushållsavfall från hushåll, fritidshus och verksamheter är 2,70 kronor/kilo. Sopkärlet vägs av armen som tömmer kärlet och du betalar för mellanskillnaden av vikt på vägen upp respektive ner efter tömningen.

Om vågutrustningen vid tömningstillfället är ur funktion betalar abonnenten en viktavgift motsvarande ett statistiskt medelvärde på de fem föregående vikterna.


Fritidshus. Del i gemensamt kärl för hushållssopor

620 kr

Latrin. Kärl med hämtning

640 kr

Tvätt av sopkärl

620 kr/kärl

Lås med trekantsnyckel, inklusive montering

645kr/kärlKostnader för typhushållet - ett exempel

Det typiska hushållet i Kramfors är en villa med 190 liters sopkärl med soptömning var 14:e dag, det vill säga 26 tömningar per år. Statistiken visar att detta typiska hushåll har 15 kilo avfall i sin tunna vid varje tömning.

För detta hushåll ser kostnaderna ut som följande:

Grundavgift 676 kronor per år

Hämtavgift 460 kronor per år

Viktavgift 714 kronor per år (2,70kronor/kilo)

Bor du i lägenhet så är kostnaderna för renhållning inräknade i din hyra eller avgift till föreningen.

Minska avfallet

Visste du att nästan 30 procent av soptunnans innehåll i det typiska hushållet består av matavfall och att nästan 35 procent består av förpackningsmaterial? Det betyder att om du blir bättre på att minska matsvinnet och källsortera dina sopor så kan du sänka dina kostnader för sophämtning. Även du som bor i lägenhet kan påverkas av höjda eller sänkta månadsavgifter till följd av kostnaderna för renhållning.

På sidan för att Minska avfallet som du finner bland Relaterade länkar får du handfasta tips och inspiration på hur du kan handla, äta och planera för detta. För tips om hur du sorterar rätt kan du också följa länkarna i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Ökad källsortering medför minskade kostnader

Från och med 1 januari 2021 sker en höjning av viktavgiften till 2,70 kronor/kilo, den som är duktig på att källsortera sitt avfall kan ändå behålla eller till och med sänka sina kostnader för hämtning av hushållsavfall.
Här visar vi exempel på hur.

Exempel:
Det vanligaste hushållet i Kramfors är en villa med 190 liters sopkärl innehållandes 15 kilo sopor per hämtning var 14:e dag. Plockanalyser visar att 35 procent av vikten består av tidnings- och förpackningsmaterial som ska källsorteras för återvinning. —Det här hushållet har pengar att spara!

Om exempelhushållet ökar källsorteringen och därmed minskar mängden avfall i soptunnan med de 35 procent som idag utgörs av tidnings- och förpackningsmaterial så minskar vikten från 15 kilo till 9,75 kilo. Det här innebär att hushållet kan sänka sina kostnader för sophämtning.

I tabellen nedan syns de jämförande siffrorna i fet stil.
Hushållet som minskar avfall i soptunnan från 15 kilo till 9,75 kilo minskar också sin viktbaserade kostnad från 714 kronor till 684 kronor per år. Det innebär i detta exempel en minskning av den totala kostnaden för hämtninga av hushållsavfall med 30 kronor/år.


 

Taxa 2020
(1,83kr/kg

Taxa 2021
(2,70 kr/kg)

Grundavgift en- och
tvåfamiljshus

676 kr


676 kr

 

 

Kärlavgift 190 liter

460 kr

460 kr


Viktavgift per år vid 15 kg avfall

26 tömningar /år

 


714 kr

 


1053 kr

 

 

Viktavgift per år vid 9,75 kg avfall

26 tömningar /år

464 kr

684 kr

Förändrade hämtningsintervaller och kärlstorlekar

 

Extrasopor kan lämnas i säck om högst 160 liter till en kostnad av 70 kronor + viktavgift på 2,70 kronor/kilo. Denna kostnad kommer på nästkommande faktura.

Fastighetsägare kan efter ansökan till Miljö- och byggnämnden få förlängt hämtningsintervall.
Äger du ett fritidshus och detta inte används under året går det att ansöka om befrielse av sopavgift. Detta görs till Tekniska avdelningen senast 31 mars och gäller bara för innevarande år.
Se menyn för Relaterade dokument och e-tjänster för dessa anmälningar.

Vid extra tömning av sopkärlet (budning) utöver ordinarie tömning debiteras en extra avgift för framkörning om 525 kronor om hämtningen inte går att samordna med ordinarie hämtning. Går det att samordna med ordinarie hämtning kostar det 70 kronor.

Byte av sopkärl eller container kan göras efter fastighetens behov.
Tekniska avdelningen utför detta och abonnenten debiteras en avgift för transport och administration på 430 kronor. Notera att även hämtavgiften förändras beroende av kärlstorlek.
Byte av sopkärl anmäls hos Kom in kundtjänst.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.