Renhållningsavgifter

Den totala avgiften för sophämtning består av grundavgift, hämtavgift och viktavgift. Avgifterna som redovisas på denna sida är inklusive moms.

Grundavgift, kronor per fastighet och år
En- och tvåfamiljshus

676 kr/fastighet och år

Flerfamiljshus / kommersiella fastigheter

405 kr/lägenhet alt. lokal och år

Fritidshus med hämtning var 14:e dag
1 maj-30 september


338 kr/fritidshus och år

Hämtavgift, kronor per kärl och år


Hämtningsintervall

Kärl 130 liter

Kärl 190 liter

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

Hämtning vid bostadshus

var 8:e vecka

160

230

440

  -

var 4:e vecka 

225

320

600

  -

var 14:e dag

320

460

885

1 520

1 gång / vecka

640

920

1 770

3 040

2 gånger / vecka

  -

1 840

3 540

6 080

1 gång / kvartal

120

175

-

-


Tillägg för hämtning
1,6-50 m / 14:e dag 


320


345


690


925


Sommarhämtning vid fritidshus

Var 14:e dag

175

220

550

870

1 gång / vecka

350

440

1 100

1 740


Tillägg för hämtning
1,6-50 m / 14:e dag 


255


315


350


445Hämtningsintervall

Container
4 m³ 

Container
6 m³

Container
8 m³

Liftdumper
8 m³

var 14:e dag

10 440

12 000

13 560

25 920

1 gång / vecka

16 660

18 515

20 360

46 080

2 gånger / vecka

29 110

31 540

33 955

86 400

Viktavgift, kronor per kilo

Viktavgift för hushållsavfall från hushåll, fritidshus och verksamheter är 1,83 kr/kg. Om vågutrustningen vid tömningstillfället är ur funktion betalar abonnenten en viktavgift motsvarande ett statistiskt medelvärde på de fem föregående vikterna

Övriga avgifter
Fritidshus - del i gemensamma kärl för hushållssopor

620 kr

Latrin, kärl med hämtning

640 kr

Tvätt av sopkärl

620 kr/kärl

Fastighetsägare kan efter ansökan till Miljö- och byggnämnden få förlängt hämtningsintervall.
Används inte fritidshuset under året går det att ansöka om befrielse av sopavgift. Detta görs till Tekniska avdelningen senast 31 mars och gäller bara för innevarande år.

Extrasopor kan lämnas i säck om högst 160 liter till en kostnad av 70 kr + viktavgift på 1,83 kr/kg. Denna kostnad kommer på nästkommande faktura.

Vid extra tömning av sopkärlet (budning) utöver ordinarie tömning debiteras en extra avgift för framkörning om 525 kr om hämtningen inte går att samordna med ordinarie hämtning. Går det att samordna med ordinarie hämtning kostar det 70 kr.

Byte av sopkärl eller container kan göras efter fastighetens behov.
Tekniska avdelningen utför detta och abonnenten debiteras en avgift för transport och administration på 430 kr.

Uppdaterad: 2020-04-20 Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.