Företagare - så hanterar du ditt avfall

Som företagare kan du välja hur du vill bli av med ditt avfall. Du kan själv frakta en hel del avfall till återvinning. För brännbart avfall och matavfall som motsvarar hushållens avfall, är du skyldig att ha ett hämtningsabonnemang hos kommunen. För hämtning av andra fraktioner kan du även anlita något av de transportföretag som finns verksamma inom kommunen.

Hur du än väljer att hantera ditt avfall se till att följa de bestämmelser som finns för att undvika onödiga kostnader, minska miljöpåverkan och minimera hälsoriskerna.

Kom alltid ihåg att eftersträva avfallshierarkin:

  1. Avfallsminimering
  2. Återanvändning
  3. Materialåtervinning
  4. Energiåtervinning
  5. Deponering

Högbergets avfallsanläggning

Högbergets avfallsanläggning tar emot industri- och byggavfall mot avgift. Skulle det visa sig att lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag, när det kommer till Högbergets avfallsanläggning tillkommer en sorterings- och behandlingsavgift. Läs mer på sidan om Högbergets avfallsanläggning, se rubriken relaterade länkar på denna sida.

Sortering

I första hand ska man sortera ut farligt avfall och avfall som går att materialåtervinna eller ingår i producentansvaret. Därefter ska man sträva efter så rena fraktioner som möjligt.

Kom ihåg att det är dyrare att lämna ett osorterat avfall än ett sorterat avfall till behandling.

Farligt avfall

Avfall som är farligt för hälsan och/eller miljön som t ex batterier, el-produkter, färg, olja, lösningsmedel, tungmetallhaltigt avfall m m.

Komihåg att farligt avfall ska alltid sorteras ut från annat avfall. Farligt avfall omfattas av särskilda regler för transport och omhändertagande.

Avfall med producentansvar

Papper och förpackningar av metall, glas, papper och plast – både mjuk- och hårdplast – omfattas av producentansvar. Det innebär att om detta avfall sorteras ut från övrigt avfall får man lämna det gratis, man betalar endast för hämtning och kärlhyra.

Du kan beställa hämtning från något av de transportföretag som finns verksamma inom kommunen.

För mer information om sortering och hantering av förpackningar och tidningar, se Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats, se relaterade länkar på denna sida.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från andra verksamheter, exempelvis avfall från personalmatsalar, restaurangavfall samt städ- och toalettavfall, ska lämnas till renhållningen i kommunen. Avfallet skall vara avskiljt från annat avfall för att inte orsaka smittspridning. Därför skall alla företag ha ett hushållsabonnemang. Renhållningstaxan finner du till under relaterade dokument på denna sida.

Brännbart industriavfall

Med brännbart avfall menas trä, papper och plast som inte kan materialåtervinnas. Detta avfall går direkt till förbränning. Rent trä sorteras i obehandlat, behandlat och impregnerat trä.

Osorterat industriavfall

Detta avfall som ska sorteras vidare på avfallsanläggningen. I detta material får det inte förekomma el-produkter, farligt avfall eller hushållsavfall.

Deponiavfall

Allt avfall till deponi ska enligt lag karakteriseras. Ta hjälp av vår blankett Karakterisering av avfall. För mer information se sidan Avfall till deponi, som du finner under denna sida.

Komihåg att gips ska hållas åtskiljt från övrigt deponiavfall.

Uppdaterad: 2020-06-09 Sidansvarig: Anna Karlström

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.