Lupiner

Invasiva arter

Invasiva arter är arter som inte hör hemma i Sverige, en invasiv art hotar den biologiska mångfalden och kan skada människors- och djurs hälsa. Det är förbjudet att plantera eller sprida de arter som finns i förteckningen som du hittar på Naturvårdsverkets sida bland menyn för Relaterade länkar.

På Naturvårdsverkets hemsida som du hittar bland Relaterade länkar kan du läsa mer om invasiva arter och hur de ska hanteras på bästa möjliga sätt för att förhindra spridning.

Så här tar du hand om avfall från invasiva arter:

Förpacka innehållet i en genomskinlig säck, återförslut säcken så att varken frön eller växtdelar kan spridas i naturen under transporten till Högbergets återvinningscentral. Avfallet sorteras där som brännbart.

Efter hantering av invasiva arter, rengör redskap och handskar från frön och växtdelar.

Växtavfall från invasiva arter får aldrig läggas i kompostfraktionen på grund av spridningsrisken.

Så behandlas brännbart avfall

Brännbart avfall från Högbergets återvinningscentral körs till Korstaverket i Sundsvall för utvinning av el och värme. Anledningen till varför det sorteras i olika storlekar är för att det stora avfallet först måste gå igenom krossen på Högberget för att sönderdelas till mindre bitar, det för att gripklon som lyfter ner avfallet i pannan på Korstaverket endast kan hantera begränsade storlekar.

Mer om materialåtervinning

Mer om hur olika avfallsslag materialåtervinns kan du läsa via menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.