Farligt avfall

På Högberget kan privatpersoner lämna farligt avfall kostnadsfritt*. 

Till exempel:

  • kemikalier
  • bekämpningsmedel
  • glykol
  • färg
  • olja och oljefilter
  • lösningsmedel
  • batterier
  • elprodukter
  • lim
  • lack

Tänk på att lämna det farliga avfallet i hela och förslutna förpackningar. Märk gärna upp omärkta förpackningar om du vet vad som är i. Tomma förpackningar som innehållit färg lämnas som metall- eller plastförpackning på en återvinningsstation.

Max 25 liter av spillolja, diesel och färg får kostnadsfritt lämnas per kund och tillfälle. Vid större mängder debiteras mottagningsavgift.

Företag som lämnar farligt avfall debiteras en mottagningsavgift.

Nytt avfallsregister 1 november

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om avfallsfegistret under menyn Relaterade länkar på denna sida.

*Normal mängd för ett hushåll. Vid större mängd debiteras mottagningsavgift.

Uppdaterad: 2020-11-05 Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Högbergets avfallsanläggning
Tel: 0612-803 91

Besöksadress
Högbergsvägen 10

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.