Matavfall. Foto: André de Loisted

Matavfall. Foto: André de Loisted

Matavfall

Sveriges regering har beslutat att alla kommuner i Sverige måste tillhandahålla ett system för matavfallsinsamling från och med 1 januari 2021.

Varför samla in matavfallsinsamling?

I de nationella miljömålen yrkar riksdagen på insatser för att minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt. Näringen som finns i matavfallet ska tas tillvara.

Programmet för ekologisk hållbarhet (2020-2031) antogs av Kramfors kommunfullmäktige den 14 november 2019. Programmet innehåller fem områden och är ett styrande dokument för kommunens alla verksamheter och bolag. Programmet syftar till att vägleda Kramfors kommun i arbetet för ett hållbart samhälle.

Vad innebär beslutet praktiskt?

Just nu undersöker vi hur det ska gå till praktiskt, exempelvis vilka områden vi ska starta matavfallsinsamlingen i, vilka typ av avfallskärl-och avfallspåsar som ska användas samt hur det kan komma att påverka renhållningstaxan.

Matavfallsinsamlingsprojektet

Vi har delat upp projektet i olika delprojekt. Det innebär att vi arbetar succsesivt med olika moment i delprojekten. Innan vi kan ge besked om hur vi implementerar matavfallsinsamlingen i kommunen måste vi ha slutfört projektet.

Delprojekten går ut på att:

  • Utreda miljönyttan med att samla in matavfall i Kramfors kommun
  • Utreda vilken typ av avfallskärl och avfallspåsar som är bäst för vår kommun
  • Utreda vilka områden matavfallsinsamlingen ska starta i
  • Utreda vad vi gör med matavfallet som samlas in
  • Ge invånarna i Kramfors en ökad förståelse av vikten till utsortering av matavfall.

Vad händer med matavfallet?

Genom att bryta ner matavfallet under syrefria förhållanden utvinns metangas som sedan används till att tanka fordon, samtidigt bildas näringsrik biogödsel som kan spridas på åkermark.

På så sätt tas både energin och näringen i matavfallet till vara. Biogas ersätter fossila fordonsbränslen, och biogödsel kan spridas på åkermark så att näringen kan komma till nytta igen när ny mat odlas.

Matavfall innehåller mycket energi och näringsämnen. Genom att ta tillvara på det tar det oss ett steg upp i avfallstrappan, från enbart energiutvinning till materialåtervinning.

Avfallstrappan

Avfallstrappan

Cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin handlar om att ta tillvara på resurserna, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara på energin i all material. Genom att använda våra resurser smartare bidrar vi till en bättre ekonomi och en bättre miljö.

Filmen nedan ger dig en helhetssyn på hur dina sopor omhändertas och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Uppdaterad: 2020-06-09 Sidansvarig: Annamaria Berglund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.