Hårdplast & Mjuk PVC

Symbol för Hårdplast och Mjuk PVC
Symbol för Mjuk PVC

All plast som INTE är en plastförpackning ska slängas i denna container. Det gäller all övrig plast från hemmet.

Exempel på detta är plastmöbler, blomkrukor, husgeråd, diskborstar, leksaker, sträckfilm, pallemballage och plastsäckar.

Tänk på att plast som också innehåller elektronik och/eller batterier ska slängas som elektronikavfall. Var noga med att sortera det på rätt plats.


Så hanteras Hårdplast och Mjuk PVC enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Återbruk

På Högberget finns en rosa container ämnad för produkter till återbruk. Tänk på att de som är skräp för någon är ett fynd för en annan!
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för våra saker, men de kan ändå ha mycket kvar att ge. Det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden eller gör om dem till något helt annat genom att återbruka dem.

Tänk på att ju större kliv uppåt i Avfallstrappan en produkt gör, -desto bättre! Om det går att återbruka något som annars skulle ha deponerats gör vi allra störst nytta för miljön, men även sådant som skulle ha förbränts för energiutvinning gör ett stort kliv i trappan genom återbruk.
I menyn för Relaterade länkar på denna sida finner du mer information om Återbruk och vilka verksamheter i vår kommun som tar emot varor till försäljning.

Materialåtervinning

Plast är ett minst sagt både fantastiskt och problematiskt material då det är mycket svårt att sortera ut och återvinna de tusentals olika plastsorter som just denna fraktion består av. En del av den insamlade plasten kommer därmed även i fortsättningen att gå till energiåtervinning. Avfallsbranschen och många olika organisationer trycker på för att antalet plastmaterial i produktion ska minska, men fram till dess kan vi bara vara så duktiga vi kan i sorteringen så att den del som faktiskt går att återvinna också gör det!

Den del av plasten som kan återvinnas skapar nya produkter. Det betyder att en mindre mängd ämnen behöver utvinnas från jorden för att skapa nya produkter. Vil du läsa mer om hur återvinningsprocessen för metall ser ut kan du följa länken i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Är det möjligt att återvinna material ur avfallet så ska detta göras, men ännu bättre är om produkten kan återanvändas genom återbruk.

Energiutvinning ur hårdplast och mjuk PVC

Den del av plasten som inte kan materialåtervinnas förbränns och blir till el och värme genom energiutvinning.
Energiutvinning är placerat näst längst ner i Avfallstrappan och därmed är det också det näst sämsta alternativet ur miljösynpunkt. Var därför noga med att sortera ut de förpackningsmaterial som finns och var kreativ och observant i köket för att minska mängden matavfall. Du kan läsa mer om hur du minskar mängden matsvinn via länk i menyn för Relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se