Stoppade möbler

.

Stoppade möbler och annat avfall i denna kategori kommer att energiåtervinnas. Hit hör avfall som är större än 20x80 cm.

Stoppade möbler kan lämnas på Högbergets återvinningscentral eller den mobila Grovsopsinsamlingen.

OBS! Bygg- och rivningsavfall får inte lämnas till den mobila Grovsopsinsamlingen.
Du kan läsa mer om insamling och sortering i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Exempel på avfall som går under kategorin stoppade möbler och som energiåtervinns genom förbränning är klädda möbler, resårmadrasser, skumgummimadrasser, möbeldynor, mattor och laminatgolv.


Så hanteras stoppade möbler enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Återbruk

På Högberget finns en rosa container ämnad för produkter till återbruk. Tänk på att de som är skräp för någon är ett fynd för en annan!
Det händer att vi av olika skäl inte längre har användning för våra saker, men de kan ändå ha mycket kvar att ge. Det du vill bli av med kanske är precis vad någon annan söker? Ge bort eller sälj dessa saker på begagnatmarknaden eller gör om dem till något helt annat genom att återbruka dem.

Tänk på att ju större kliv uppåt i Avfallstrappan en produkt gör, -desto bättre! Om det går att återbruka något som annars skulle ha deponerats gör vi allra störst nytta för miljön, men även sådant som skulle ha förbränts för energiutvinning gör ett stort kliv i trappan genom återbruk.
I menyn för Relaterade länkar på denna sida finner du mer information om Återbruk och vilka verksamheter i vår kommun som tar emot varor till försäljning.

Energiutvinning ur fraktionen stoppade möbler

På Högbergets återvinningscentral i Kramfors slängs det som inte kan materialåtervinnas i containern för Stoppade möbler. Ur avfallet sorteras metall ut för materialåtervinnig men övrigt avfall krossas sönder till mindre delar och fraktas därefter till Korstaverket i Sundsvall och blir till el och värme genom energiutvinning.

Energiutvinning är placerat näst längst ner i Avfallstrappan och därmed är det också det näst sämsta alternativet ur miljösynpunkt. Säkerställ därför att du använder dina produkter så länge som möjligt och därefter tillgängliggör dem för återbruk och en begagnatmarknad när du inte längre har behov av dem.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00