• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Privatpersoner kan kostnadsfritt lämna farligt avfall till Miljöbilen eller direkt på Högbergets återvinningscentral. Batterier kan också lämnas i batterirör som finns utställda i affärer/bensinstationer. El-produkter lämnas vid grovsopsinsamlingen eller på Högberget.

Till exempel:

 • kemikalier
 • bekämpningsmedel
 • glykol
 • färg
 • olja och oljefilter
 • lösningsmedel
 • batterier
 • elprodukter
 • lim
 • lack

Tänk på att lämna det farliga avfallet i hela och förslutna förpackningar. Märk gärna upp omärkta förpackningar om du vet vad som är i. Tomma förpackningar som innehållit färg lämnas som metall- eller plastförpackning på en återvinningsstation.

Företag som lämnar farligt avfall debiteras en mottagningsavgift.

Uppdaterad: 2020-01-29 Sidansvarig: Kosovare Buzuku

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.