Återvinningscentral Ullånger

I den avfallsplan som antogs av kommunfullmäktige i Kramfors kommun 2015 finns målet att lokalisera en mindre återvinningscentral i kommunens östra del. Ett förslag togs fram för att bygga denna i Ullånger. Den 9 juni 2020 fick Kramfors kommun bygglov för den planerade återvinningscentralen och invigning planerades till oktober 2020. Bygglovet har därefter överklagats till Länsstyrelsen Västernorrland, vilka ansåg att Kramfors kommun hade gjort rätt när bygglov beviljades. Ärendet är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Planering och byggande

Under våren 2019 genomfördes en upphandling av totalentreprenör för bygget av återvinningscentralen och avtalet undertecknades i juni mellan Kramfors kommun och Byggnads AB Lennart Eriksson. Entreprenören har fått i uppdrag att ta fram två alternativa tidsplaner beroende på när besked om bygglov kommer.

Enligt det förslag som tagits fram är återvinningscentralen utrustad med en ramp och en 220 m² stor byggnad. Vid rampen kommer containrar för bland annat trädgårdsavfall, brännbart avfall och olika typer av trä att finnas. Byggnaden ska innehålla utrymmen för till exempel elektronik, brandfarliga varor och personalutrymmen. Inom återvinningscentralen planeras även för en återvinningsstation - alltså en inlämningsplats för papper, tidningar, plast, metall och glas.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen har beslutat att Kramfors kommun gjort rätt som beviljat bygglov för återvinningscentralen. Detta beslut har nu överklagats till Mark– och miljödomstolen och vi har inga uppgifter på när ett beslut kommer. Även beslutet hos Mark- och miljödomstolen kan sedan överklagas. Om Mark– och miljööverdomstolen sedan väljer att ta upp ärendet är det där ärendet slutligt avgörs och hela förfarandet i olika instanser är en process som kan ta flera år i anspråk. Hävs bygglovet i högre instans krävs omtag för genomförande av byggnationen.

Om överklagan om bygglovet avslås kan arbetet fortskrida enligt entreprenörens framtagna tidsplaner.

Tidsplaner

  • Slutgiltigt besked om bygglov under våren 2022 innebär byggstart i april 2022 och färdigställan i november samma år.
  • Slutgiltigt besked om bygglov under sommaren 2022 innebär byggstart i september 2022 och färdigställan i september 2023.

För att hålla sig till budget behöver entreprenören undvika vinterarbete då det innebär högre kostnader till följd av tidskrävande arbete och kostsamma arbetsprocesser. Med dessa förutsättningar i beaktande har tidsplanerna skapats och därför påbörjas inte heller arbete under andra delar av året än de i tidsplanerna angivna.

Återvinningscentralens tilltänkta lokalisering

Rödviken 102
870 32 Ullånger

Fastighet Ullånger-Utvik 4:52


Återvinningscentral Ullånger i nyhetsarkivet

2021-03-29 Överklagat länsstyrelsebeslut om Ullångers återvinningscentral

2020-11-12 Aktuell status för återvinningscentralen i Ullånger

2020-08-19 Byggstart av återvinningscentralen i Ullånger flyttas fram

2020-06-10 Godkänt bygglov för återvinningscentral i Ullånger

2020-01-20 Lägesrapport om återvinningscentralen i Ullånger

2018-07-05 Planerna på återvinningscentral i Ullånger lever än

2017-05-30 Planerad återvinningscentral vid Centrum i Ullånger
Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.