Bygg- och rivningsavfall

Krav på utsortering

Bygg- och rivningsavfall får inte eldas upp eller grävas ned, utan ska lämnas till mottagare som har tillstånd att ta emot avfallet.

Sedan den 1 augusti 2020 gäller att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut minst sex fraktioner:

  • trä
  • mineral (betong, klinker, keramik, sten)
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

Även brännbart avfall och olika slag av farligt avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

Sorteringskraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Även den som samlar in det utsorterade avfallet ska hantera de olika avfallsslagen separat.

Syftet med utsorteringskraven är att öka återanvändningen och återvinningen av material.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, är de undantagna från kraven på utsortering.

Samma sak gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Bedömningen om ett undantag från sorteringskraven är tillämpligt görs i det enskilda fallet. Kontakta miljö och bygg för att stämma av om undantaget gäller ditt avfall.

Dispens

Kommunstyrelsen kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan bara ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Blankett för dispensansökan finns under rubriken Relaterade länkar på denna sida.

Läs mer

En samlad vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.