Ändra konstruktion

Att väsentligt ändra bärande konstruktion är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan ska lämnas in till miljö och bygg och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas. Är du osäker på om det du ska göra innebär ändringar i den bärande konstruktionen kontakta en konstruktör.

Bygglov kan krävas om ändringen leder till exempelvis förändrad takhöjd, takvinkel eller annan fasadändring.

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan.

 • Påverkar ändringen byggnadens brandskydd?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Påverkar ändringen byggnadens fasad?
 • Har byggnaden något särskilt bevarandevärde?
 • Vilka ritningar och handlingar krävs
 • För stora ingrepp eller ändringar i konstruktionen kan en kontrollansvarig krävas.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Dessa ritningar och handlingar krävs:

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som ändringen berör
 • Beskrivning av vilka ändringar som utförs
 • Planritning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning om ändringen påverkar byggnadens brandskydd
 • Kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.