Ändring av planlösning

Att väsentligt ändra planlösning är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till miljö och bygg och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.

Bygglov kan krävas om byggnadens användning ändras, från till exempel bostad till handelslokal. Det kan även krävas bygglov om det utförs fasadändringar vid ändring av planlösningen.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan som visar vilken byggnad som ändringen berör
  • Planritningar på befintlig planlösning
  • Planritningar på tänkt ändring
  • Konstruktionsritningar om bärande konstruktion berörs
  • Brandskyddsbeskrivning vid ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet
  • Ventilationsritningar vid ändringar av ventilationen
  • VS-ritningar om det tillkommer installationer eller om det sker väsentliga ändringar av befintliga VS-installationer
  • Kontrollansvarig vid större ändringar
  • Förslag till kontrollplan

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.