Ändring av ventilation

Du behöver inte bygglov för ny eller väsentligt ändrad ventilation, men du behöver göra en anmälan till miljö och bygg och invänta startbesked. Om byggnadens yttre utseende påverkas behöver du bygglov.

En väsentlig ändring kan exempelvis vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Åtgärder som är anmälningspliktiga är till exempel:

 • Utbyte av ventilationsaggregat eller ändrade systemsfunktioner av ventilationssystemet.
 • Ändrad planlösning då luftflöden fördelas till färre eller fler rum.
 • Ändrad av verksamhet/användning av rum/lokal.
 • Byte av typ av ventilationssystem, från till exempel självdrag till mekanisk frånluft.
 • Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
 • Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem.
 • Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet
 • Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som installationen eller ändringen görs i
 • Planritningar om ändring av planlösning eller om ändringen berör fläktrum
 • Ventilationsritningar eller flödesscheman
 • Brandskyddsbeskrivning vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande
 • Bullerprojektering vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande
 • Kontrollansvarig vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande

Åtgärder som inte är anmälningspliktiga är till exempel:

 • förlängning av en befintlig frånluftskanal i en lägenhet,
 • byte av fläkt, fläktmotor eller luftfilter och liknande underhållsåtgärder som inte påverkar ventilationsflöden,
 • byte av don eller ventiler till likvärdiga
 • använda befintlig imkanal i ett kök eller befintlig frånluftskanal i ett badrum.

Om ventilationen innebär att aggregat, ventilationskanaler eller annan  anordning monteras utvändigt kan det bedömas som en ändring av byggnadens yttre utseende. Då behöver du bygglov.


Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.