• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Bygglovsprocessen

I ansökan bifogas skalenliga ritningar (plan-Och fasadritningar), en situationskarta, eventuell (kontrollansvarig, energideklaration, byggfelsförsäkring och brandskyddsdokumentation).

  • Beslut om bygglov
  • Efter beslut om bygglov, eller i vissa fall efter när byggnämnden har tagit emot din ansökan ska byggnadsnämnden kalla (byggherren, kontrollansvarig och byggaren) till ett möte för tekniskt samråd. Vid samrådet går alla gemensamt igenom redovisningen av arbetets organisation och förslag till kontrollplan
  • En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat en startbesked.
  • Efter ett startbesked är utfärdad ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka arbetsplatsen, om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om det. Vid besöket ska nämnden bl.a. titta på att kontrollplanen följs.
  • Byggnadsnämnden ska kallas till slutsamråd när bygget närmar sig slutet. Normalt hålls slutsamrådet på arbetsplatsen.
  • Ett byggnadsverk får inte användas i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Se relaterade dokument och till höger på denna sida samt bygglovstjänsterna du finner via relatdera länkar "Våra e-tjänster".

 

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.