Byta material eller färg på en byggnad

Ska du förändra en byggnads yttre kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak. För en- och tvåbostadshus krävs oftast inte bygglov om ändringen uppfyller vissa villkor.

Har du ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område behöver du för det mesta inte bygglov för att ändra fasad eller tak på ditt bostadshus samt tillhörande byggnader på fastigheten. Ändringarna ingår i de så kallade Friggebodsreglerna.

Du behöver bygglov om

  • husets eller din komplementbyggnadens yttre förändras mycket
  • områdets karaktär påverkas
  • hus eller område klassas som kulturhistoriskt värdefullt

Andra byggnader än en- eller tvåbostadshus

Du får också i vissa fall byta färg, fasadbeklädnad och takmaterial på fasad och tak på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Förutsättningen är att fasaden vetter mot en kringbyggd gård. Med kringbyggd gård menas slutna kvarter eller en gård med flera byggnader runt omkring.

Övriga hus och byggnader kräver bygglov

  • Ändringar på fasader eller tak som har stor allmän påverkan kräver bygglov.
  • För byggnader med fler än två våningar behöver du göra en anmälan.

Undantag från lovplikten mot kringbyggd gård

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns ett undantag från lovplikten. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att byta färg eller material på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Undantaget gäller dock inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.