Nya fönster eller dörrar

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende, fasadändring. Lovplikten beror på om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas eller inte.

När krävs bygglov inom detaljplan?

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att ta upp nya fönster eller dörrar på en byggnad eller väsentligt ändra befintliga sådana.

När krävs bygglov utanför detaljplan?

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för att ta upp nya fönster eller dörrar på en byggnad eller väsentligt ändra befintliga sådana. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Relationsritning alternativt foto
  • Annan övrig information, t.ex. foto på liknande åtgärd, produktinformation

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.