Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens

Vad du behöver betala för handläggningen beror på vad du söker bygglov för hur stort det är.

Handläggningen finansieras inte genom skatten utan du som söker betalar en avgift som täcker den genomsnittliga kostnaden för det du ska göra.

Förutom avgift för själva bygglovet, bygganmälan eller strandskyddsdispensen kan det även tillkomma andra avgifter. Vi tar till exempel ut avgifter för extra platsbesök och planavgift. Eftersom också en återtagen ansökan kräver administrativt arbete tar vi ut en avgift även om du drar tillbaka din ansökan eller får avslag.

Nedan har vi samlat exempelavgifter för 2024 för några vanliga åtgärder. Den fullständiga listan på avgifter hittar du i taxatabellerna under relaterade dokument. Där finns det även specificeras vad som gäller i samtliga fall inom detaljplan, inom detaljplan med avvikelse och utanför detaljplan samt med och utan tekniskt samråd.

Exempelavgifter bygglov

Exempelavgifterna för bygglov är för utanför detaljplanerat område, inom är avgiften ofta lägre.

Bostadshus: 26 544 kr

Garage, carport, växthus, förråd eller liknande utan tekniskt samråd: 9 954 kr

Tillbyggnad med tekniskt samråd, till exempel tillbyggnader i två plan eller badrum: 22 120 kr

Tillbyggnad utan tekniskt samråd, till exempel uterum, altan eller tillbyggnad i ett plan: 9 954 kr

Nybyggnad av hus som inte är bostadshus, beroende på storlek i kvadratmeter: 22 120 – 67 466 kr

Fasadändring: 6 636 kr

Exempelavgifter bygganmälan

Eldstad: 2 212 kr

Attefallshus utan tekniskt samråd, till exempel garage eller förråd: 4 977 kr

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd, till exempel tillbyggnader i två plan eller badrum: 12 719 kr

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd, till exempel uterum eller tillbyggnad i ett plan: 4 977 kr

Exempelavgifter rivning

Rivningslov av byggnad, med tekniskt samråd t ex bostadshus: 17 696 kr

Rivningslov för enklare byggnad, utan tekniskt samråd: 6 636 kr

Rivningsanmälan för byggnad utanför detaljplan, med tekniskt samråd t ex bostadshus: 13 727 kr

Exempelavgifter strandskyddsdispens

Friggebod eller liknande på befintlig tomt: 1 106 kr

Hus, sjöbod eller liknande där ny tomtmark tas i anspråk: 5 530 kr

Andra avgifter

Nybyggnadskarta: 5 530 – 6 636 kr

Planavgift (tillägg inom detaljplanerat område) för villa: 17 003 kr

Planavgift (tillägg inom detaljplanerat område) för tillbyggnad: 8 816 kr

Förhandsbesked: 12 166 kr

Timavgift: 1 106 kr per timme

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel växeln: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors. Två trappor upp.

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se