Ändra användning på ett hus eller lokal

Om du ändrar användningen på en byggnad till något annat kan det behövas bygglov även om du inte bygger om. Det beror på att det bland annat finns olika krav på ventilation och brandsäkerhet beroende på vad det är för verksamhet i byggnaden. Det kan också påverka omgivningen med mer trafik, ljud och på andra sätt.

Behövs bygglov?

Om det är en väsentlig ändring av verksamheten så behövs bygglov.

Några exempel på ändring som du behöver bygglov för:

 • Inrätta kafé i en villa
 • Inrätta billackeringsverkstad i ett garage
 • Garage till lager
 • Lager till stormarknad
 • Lager och garage till plåtslageri och bilverkstad
 • Fabrik till detaljhandel
 • Inreda badrum i en sjöbod
  Försäljning av livsmedel utöver så kallat kiosksortiment på bensinstation
 • samlingslokal till biograf
 • Ekonomibyggnad för jordbruk till slakteri
 • Kontor till vandrarhem, butik eller sporthall
 • Restaurang till kontor
 • Bostad till hotell eller kontor
 • Förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang.

En del ändringar räknas som mindre och behöver inte bygglov. Några exempel är:

 • Del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • Kök till duschrum
 • Bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement
 • Butik till frisörsalong
 • Kontor till läkarmottagning. Gäller läkarmottagningar som inte har intagning.
 • Sommarstuga till helårsbostad.
 • Möbelförsäljning till bilförsäljning

Innan du ansöker om bygglov

Innan du ansöker om bygglov finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

Tillgänglighet

När man bygger ett nya publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska byggnaden vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Undantag är arbetslokaler där det är obefogat utifrån den typen av arbete som lokalen är avsedd för.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Förslag på kontrollplan.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan kan utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Därefter behöver du får startbesked innan du får börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker om bygglov tar vi ut en fast avgift för bygglov och teknisk kontroll. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se