Inred en till bostad

Du behöver göra en anmälan om du inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Till exempel bygger om källaren till en egen lägenhet.

Att kolla innan du bygger

Den nya bostaden ska uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och innehålla alla funktioner som en bostad ska ha. Som kök, badrum, sovrum och möjlighet till tvätt. Den ska ha tillräcklig takhöjd och vara tillgänglig med rullstol och andra sätt.

 • Behöver jag anpassa bostaden till bullerförhållanden på tomten?
 • Är ditt hus eller ligger det inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt? Läs mer under kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer. Länk till annan webbplats.
 • Hur ska bostaden utrymmas vid brand?
 • Kommer bärande konstruktion påverkas?
 • Vad är lämpligt att bygga? Förändringen ska anpassas till omgivningen och huset.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.
 • Anlita en kontrollansvarig, om ingrepp i bärande konstruktion görs.

Behövs bygglov?

Du behöver göra en anmälan men inte söka bygglov om följande uppfylls:

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus t ex en villa.
 • Den nya bostaden är i det befintliga bostadshuset.
 • Inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Du behöver söka bygglov om en eller flera av punkterna inte uppfylls. Om du är osäker på vad som gäller för det du vill bygga kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Tillgänglighet

Ett bostadshus ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga även efter ombyggnation. Fritidshus för tillfällig vistelse behöver inte vara det, även om det kan vara praktiskt att tänka så även då.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten
 • Situationsplan
 • Planritning
 • ev. brandskyddsbeskrivning
 • ev. konstruktionsritning
 • ev. ventilationsritning
 • ev. vvs-ritning
 • Kontrollplan och/eller anmälan om kontrollansvarig, om det påverkar bärande konstruktion eller är väsentlig ändring.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov och 4 veckor om anmälan. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se