Måla om och byta fasad

Planerar du att måla om huset eller byta fasad- eller takmaterial så kan du behöva bygglov. Målar du om huset från en kulör till en annan t ex röd till vit så räknas det som att du ändrar färg. Om det bara är en nyansskillnad från röd till annan röd räknas det som samma färg.

Att kolla upp innan du bygger

Innan du ansöker om bygglov finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

Behövs bygglov?

På villor och bostadshus behövs det ibland bygglov för att ändra tak eller fasad men det finns undantag för vissa saker som gör att du inte behöver bygglov.

Du behöver inte bygglov eller anmälan om:

  • Husets yttre utseende inte förändras avsevärt.
  • Områdets karaktär inte förändras (t ex om alla hus är faluröda och du vill måla gult så förändras det områdets karaktär, men om husen i området har olika färger och du målar om från röd till gul förändras inte områdets karaktär.)
  • Inte bryter mot bestämmelser om färg eller material i detaljplanen.
  • Byggnaden eller området inte är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Du behöver söka bygglov om en eller flera av punkterna inte uppfylls. Om du är osäker på vad som gäller för det du vill göra kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Även om du inte behöver bygglov måste ändringen fortfarande vara varsam och anpassas efter huset. Ofta passar det bättre att behålla så likt som huset som såg ut från början. Det är ofta olämpligt att t ex sätta plåtfasad på ett trähus eller byta stående panel till liggande panel i timrad stil.

På landsbygden utanför detaljplanerat område behövs varken bygglov eller anmälan för att måla om eller ändra tak- eller fasadmaterial.

Ändringen måste fortfarande vara varsam och anpassas efter huset. Ofta passar det bättre att behålla så likt som huset som såg ut från början. Det är ofta olämpligt att t ex sätta plåtfasad på ett trähus eller byta smal stående panel till liggande bred panel.

Om byggnaden är ett utpekat byggnadsminne kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

  • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Konstruktionsritning, om bärande konstruktion påverkas.
  • Foto på huset
  • Förslag på kontrollplan

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se