Inglasat uterum

Ett inglasat uterum skapar ett mellanting mellan att vara ute och inne. Det kan vara en helt ny tillbyggnad, eller att glasa in en befintlig altan.

Kolla upp innan du bygger

Innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan finns vissa saker som kan vara bra att kolla upp.

 • Se efter om det finns en detaljplan för området eller är det inom sammanhållen bebyggelse. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller bäck. Läs om Strandskydd.
 • Vad är lämpligt att bygga? På vissa hus kan det se konstigt ut och vara olämpligt att göra inglasade uterum med hänsyn till byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde.
 • Bor du i ett radhus? Då kan det hända att din bostadsrättsförening eller hyresgästförening har egna riktlinjer om hur ett inglasat uterum ska se ut för att skapa en enhetlig miljö. Även om du följer föreningens riktlinjer krävs det en ansökan om bygglov och då är det bra om du skickar med föreningens riktlinjer tillsammans med dina ritningar.
 • Uppfylls tillgänglighetskraven för uterummet? När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.
 • Hur ska du utforma och placera uterummet för att begränsa risken för brandspridning till andra brandceller?
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande?
 • Förbered de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Bygglov eller anmälan?

Ibland behövs bygglov. Men det finns några undantag som gör att du inte behöver bygglov.

 • Utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov om uterummet är en lovbefriad tillbyggnad, se tillbyggnad.
 • Inom detaljplan och sammanhåller bebyggelse kan du göra en anmälan om så kallad attefallstillbyggnad om den uppfyller förutsättningarna för detta. Se tillbyggnad.
 • Är uterummet vid ett befintligt tak som har bygglov räknas det som en fasadändring att glasa in, då byggnadens storlek inte ändras. Se Måla om och byt fasad.
 • För fristående uterum krävs också ofta bygglov men du kan även göra det som en attefallsbyggnad. Se Attefallshus.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Foto på huset där det ska byggas till.
 • Annan övrig information, t.ex. foto på liknande inglasning eller produktinformation.
 • Förslag på kontrollplan.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss tilldelas du en handläggare som granskar dina handlingar. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering, det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker till tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se