Pool

För dig som vill bygga är en pool är det flera saker att tänka på. Förutom hur du vill att den ska se ut så är vattenhantering och säkerhet viktigt.

Viktigt att kolla upp innan du bygger en pool:

  • Se efter om det finns en detaljplan för området eller är det inom sammanhållen bebyggelse. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Se efter om ditt område är ett vattenskyddsområde, där du bara får gräva ner 0,5 meter. Karta över vattenskyddsområden Länk till annan webbplats..
  • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller en bäck. Läs om Strandskydd.
  • Vad är lämplig placering av min pool på tomten?
  • Är poolen säker mot drunknings- och fallolyckor? Skydd behöver finnas i form av staket (som inte barn kan ta sig under eller över) och skyddstäckning som ett skyddsnät eller presenning som klarar ett barns vikt.
  • Kontakta Tekniska avdelningen vid kommunalt vatten och avlopp alternativt lokal samfällighet beträffande utformning och vattenhantering.
  • Finns det andra anordningar som pooltak eller plank så kolla om de behöver bygglov.

Bygglov eller anmälan?

Du behöver inte bygglov eller anmälan för att bygga en pool. Men du kan behöva för det du gör omkring poolen.

Om den planerade poolen är nedgrävd och innebär att marknivån förändras mer än +/- 0,5 meter kan marklov behövas. Läs mer om Ändra marken.

Bygglov kan behövas om du vill bygga ett pooltak som är högre än 1,2 meter från marken. För omgivande altan, mur eller plank kan du läsa om under Altan eller Mur, plank, staket.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se