Skärmtak över ytterdörr på en villa med tjock laget snö på

Skärmtak över uteplats, altan, balkong och entré

Ett skärmtak är ett tak utan väggar som bärs upp av antingen pelare eller som sitter ut från väggen.

Kolla upp innan du bygger

Innan du ansöker om bygglov eller gör anmälan finns vissa saker som kan vara bra att utreda.

 • Uppfyller skärmtaket kriterierna för ett bygglovsbefriat skärmtak?
 • Hur ska skärmtaket utformas så att det får ett lämpligt utseende avseende färg, form och material? Skärmtaket ska anpassas till omgivningen och husets arkitektur.
 • Förbered de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Bygglov eller anmälan?

Du får bygga skärmtak på bostadshuset, garaget eller liknande utan att du behöver bygglov eller anmälan om följande krav uppfylls.

 • Det ska finnas ett hus för en eller två hushåll, till exempel en villa, på tomten.
 • Skärmtakens yta får sammanlagd vara högst 15 m2.
 • Det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Inte byggs på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Skärmtaket placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller har grannens medgivande att placeras närmare. Är det närmare än 4,5 meter till gränsen mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde kan ingen ge sitt medgivande och det behövs bygglov.

Du behöver söka bygglov om en eller flera av punkterna inte uppfylls. Om du är osäker på vad som gäller för det du vill bygga kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Foto på huset där det ska byggas till.
 • Annan övrig information, t.ex. foto på liknande åtgärder, produktinformation.
 • Förslag på kontrollplan.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se